TEL/FAX:01 7098 090
 

VPIS OTROK ZA ŠOLSKO LETO 2017/18

Osnovna šola Toneta Šraja Aljoše
Nova vas 4b, 1385 Nova vas
vrtec pri OŠ Toneta Šraja Aljoše

VABI STARŠE PREDŠOLSKIH OTROK
K VPISU OTROK
ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018

Sprejem vlog  bo potekal v mesecu maju in sicer  od 3. 05. 2017 do 19. 05. 2017

Vlogo za vpis lahko oddaste na OŠ Toneta Šraja Aljoše Nova vas 4b, 1385 Nova vas ali jo oddate po pošti.

Vloge ni potrebno oddati staršem, ki so jo že oddali med letom.

 Dodatne informacije so na voljo na telefonu 01/7098 830  na šoli in pri vzgojiteljicah  01/ 7098 090.

Vlogo za vpis, pošljite na naslov OŠ. Vlogo dvignete v šoli ali jo najdete in prenesete v zavihku OBRAZCI

V primeru, da bo prijav za sprejem otrok v programe vrtca z dnem 01. 09. 2017 več kot je prostih mest, bo o sprejemu odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec.

Nova vas, 21. 04. 2017                           Milena Mišič, ravnateljica