TAJNIŠTVO: 01 709 80 14
 

VPIS OTROK V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2015/16

Osnovna šola Toneta Šraja Aljoše
Nova vas 4b, 1385 Nova vas
vrtec pri OŠ Toneta Šraja Aljoše

VABI STARŠE PREDŠOLSKIH OTROK K VPISU OTROK V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016

Sprejem vlog bo potekal v mesecu aprilu in sicer  od 15. 04. 2015 do 30. 04. 2015

Vlogo za vpis lahko oddate na OŠ Toneta Šraja Aljoše Nova vas 4b, 1385 Nova vas ali jo oddate po pošti.
Vloge ni potrebno oddati staršem, ki so jo že oddali med letom.

 Dodatne informacije so na voljo na telefonu 01/7098 830 na šoli in pri vzgojiteljicah 01/ 7098 090.

Vlogo za vpis, pošljite na naslov OŠ.
Vlogo dvignete v šoli ali na spletnem naslovu vrtca pod menijem OBRAZCI (zgoraj desno)

Starši boste o sprejemu otroka v vrtec pisno obveščeni najpozneje do 31. 05. 2015. V primeru, da bo prijav za sprejem otrok v programe vrtca z dnem 01. 09. 2015 več kot je prostih mest, bo o sprejemu odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec.

Nova vas, 14. 04. 2015              Milena Mišič, ravnateljica

 
 
 
 
 
 
 
DOSTOPNOST