TAJNIŠTVO: 01 709 80 14
 

VPIS OTROK V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2019/20

Osnovna šola Toneta Šraja Aljoše
Nova vas 4b, 1385 Nova vas
vrtec pri OŠ Toneta Šraja Aljoše

VABI STARŠE PREDŠOLSKIH OTROK
K VPISU OTROK
ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

Sprejem vlog  bo potekal v mesecu aprilu in sicer
od 15. 04. 2019 do 26. 04. 2019

Vlogo za vpis lahko oddaste na OŠ Toneta Šraja Aljoše Nova vas 4b, 1385 Nova vas ali jo oddate po pošti.

Vloge ni potrebno oddati staršem, ki so jo že oddali med letom.

 Dodatne informacije so na voljo na telefonu 01/7098 830  na šoli in pri vzgojiteljicah  01/ 7098 090.

Vlogo za vpis, pošljite na naslov OŠ. Vlogo dvignete v šoli ali  na spletni strani vrtca: http://vrtecnv.splet.arnes.si/obrazci/

Starši boste o sprejemu otroka v vrtec pisno obveščeni najpozneje do 30. 06. 2019.

V primeru, da bo prijav za sprejem otrok v programe vrtca z dnem 01. 09. 2019 več kot je prostih mest, bo o sprejemu odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec.

Nova vas, 09. 04. 2019

Milena Mišič, ravnateljica

 
 
 
 
 
 
 
DOSTOPNOST