TAJNIŠTVO: 01 709 80 14
 

GRAFOMOTORIKA

Grafomotorika se začne razvijati, pred razvojem pisanja, od trenutka, ko otrok prime pisalo in potegne prve črte. V ožjem smislu je grafomotorika sposobnost in spretnost pisanja, oblikovanja črk in drugih pisnih znamenj. V širšem smislu je to sklop sposobnosti, veščin in spretnosti, ki jih potrebujemo pri oblikovanju in usmerjanju potez, črk, številk in besed ter zmožnost za umeščanje grafičnih simbolov in grafičnega niza v prostor (Žerdin, 2003).Poleg spretnosti roke, prstov, mišičnih gibalnih občutkov, je pomembna tudi koordinacija oko-roka.

Na spodnji povezavi je zbranih kar nekaj grafomotoričnih vaj.

GRAFOMOTORIKA – 1

 
 
 
 
 
 
 
DOSTOPNOST