TAJNIŠTVO: 01 709 80 14
 

VABILO K VPISU OTROK ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 V VRTEC

Osnovna šola Toneta Šraja Aljoše
Nova vas 4b, 1385 Nova vas
vrtec pri OŠ Toneta Šraja Aljoše

VABI STARŠE PREDŠOLSKIH OTROK
K VPISU OTROK
ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

 

Sprejem vlog  bo potekal v mesecu aprilu in sicer    od 14. 04. 2020 do 30. 04. 2020

Vlogo za vpis lahko oddaste po pošti na OŠ Toneta Šraja Aljoše Nova vas 4b, 1385 Nova vas ali jo oddate po e-pošti starsi-osljtsa@guest.arnes.si

Vloge ni potrebno oddati staršem, ki so jo že oddali med letom.

 Dodatne informacije so na voljo na telefonu 051 633 675.

Vlogo dvignete na spletnem naslovu:

http://www.os-tsaljose.si  pod zavihkom VRTEC ali direktno na spletni strani vrtca pod menijem OBRAZCI (http://vrtecnv.splet.arnes.si/obrazci/)

Starši boste o sprejemu otroka v vrtec pisno obveščeni najpozneje do 30. 06. 2020.

V primeru, da bo prijav za sprejem otrok v programe vrtca z dnem 01. 09. 2020 več kot je prostih mest, bo o sprejemu odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec.

 

Nova vas, 14. 04. 2020                                                                   Milena Mišič, ravnateljica

 

 
 
 
 
 
 
 
DOSTOPNOST