IZVAJANJE AKTIVNOSTI V OKVIRU PROGRAMA ZDRAVJE V VRTCU 2021/22

V letu 2021/22 smo v našem vrtcu izvajali dejavnosti po programu Zdravje v vrtcu v okviru NIJZ.

Program nam omogoča, da z otroki usvojimo različne teme s področja zdravega načina življenja in ker je to osnova za dobro počutje, smo našim otrokom tudi letos omogočili spodbudno okolje, da so lahko razvili in usvojili navade, ki pripomorejo h kvalitetnejšemu življenju.

Rdeča nit je bila Krepim/oblikujem sebe in svojo skupnost, ki je nadgradnja preteklega leta, ko je bila naša prioriteta, da se vsi počutimo dobro.

Pri najmlajših, Pikapolonicah, so krepili sebe in skupnost tako, da do se otroci med seboj spoznavali, delili prostor, igrače in naklonjenost vzgojiteljic. Otroci so stari 1-2 leti, zato je delo z otroki prve tri mesece potekalo pretežno individualno. Uvajanje je potekalo do aprila, ko se je skupini pridružil še zadnji 14. član. Starostni razpon med otroki je eno leto, zato so se trudili, da je bila klima v skupini kar se da prijetna. V jutranjo rutino sta vzgojiteljici uvedli simbole otrok, katere so barvno ločevali in fotografije otrok, ki so jih razvrščali na za to določen prostor. Dejavnost sta stopnjevali tako, da so nato otroci delili simbole in fotografije ostalim otrokom, jih poklicali po imenu in poimenovali njihovo barvo. Ker so imeli v igralnici tudi barvne škatle, ki so predstavljale prostor za shranjevanje stvari posameznega otroka, so otroci hitro usvojili svojo barvo. V te škatle so otroci pospravili tudi oblačila in copate pred počitkom. Starejše otroke sta poprosili, da mlajšim pomagajo pri iskanju njihove škatle. Na tak način so razvijali tudi socialno igro. Pripravili sta materiale, kjer sta pri igri lahko sodelovala 2 ali 3 otroci. kjer je imel vsak svojo vlogo in kjer so se dopolnjevali. Spodbujali in demonstrirali sta pomoč starejših mlajšim pri preoblačenju/preobuvanju, tako so otroci prostorsko usvojili postavitev v garderobi in prepoznati stvari sovrstnikov. Podobno sta organizirali dejavnosti pri postavitvi ležalnikov (imeli so stalno mesto) za počitek in pri obrokih (delitev slinčkov, prepoznavanje lončkov … Cilj aktivnosti je bil spodbujanje občutka pripadnosti skupini, sprejemanje ostalih sovrstnikov in se ob tem počutiti dobro in sprejeto.

Izvajali so aktivnosti na temo osebne higiene. Poudarek je bil na umivanju rok, samostojnosti na stranišču, pri odvajanju plenic, čiščenje nosu. Predvsem so se posvečali pravilnemu izvajanju, usvajanju pravilnega zaporedja korakov v posameznem procesu. Starejši so se naučili procesa po korakih in mlajše otroke spodbujali pri opravljanju rutine v pravilnem zaporedju. V toaletnih prostorih se je razvilo pravo vrstniško sodelovanje, spoštovanje zasebnosti, želja … Otroci so na koncu vedeli čigava je katera kahla, kdo ima še plenico, komu je treba pipo odpreti in pomagati pri doziranju mila itd. Skrbeli so tudi, da si kdo ni pozabil umiti rok. Cilj aktivnosti je bil usvojiti rutino pri osebni higieni.

Najmlajši otroci, ki pridejo v vrtec nimajo razvitih še vseh okusov, zato je zelo pomemben individualen in premišljen pristop k dodajanju raznolike hrane in pijače v otrokov cikel dnevnega prehranjevanja. Individualen pristop in opazovanje sta načina, ki sta ju vzgojiteljici poleg
ucčnja z zgledom uporabljali pri usvajanju zdravega prehranjevanja. Pomoč pri hranjenju sta nudili, le, ko otrok ni bil sposoben prav nič pojesti sam. Otrokom sta ponudili vso hrano, vendar ločeno. Ko so se približevali toplejši dnevi in so večino časa namenili gibanju na prostem, sta otroke motivirali k zaužitju več tekočine tako, da so si sami lahko nalili za pit.  Za rojstni dan sta otroku pripravili ’sadni krožnik’. Otrok si je na fotografiji (na internetu) izbral motiv, ki mu je bil všeč, vzgojiteljici pa sta iz razpoložljivega sadja sestavili želen motiv. Otroci so bili navdušeni in so z veseljem pokušali različno sadje. Vodja prehrane je organizirala sestanek, kjer so zaposlene podale svoja mnenja, želje, pomanjkljivosti, pohvale … Cilj dejavnosti je bil otrokom omogočiti čim več raznolike zdrave hrane in jih spodbuditi k pokušanju.

Gibanje je za najmlajše zelo pomembno, saj tako odkrivajo svet okoli sebe in premagujejo strahove. Vzgojiteljici sta v skupini organizirali vrsto gibalnih dejavnosti v športni dvorani z ali brez rekvizitov. S tovrstnimi aktivnostmi so premagovali strah pred višino, krepili mišice, usvajali prostorsko predstavljivost, razvijali ravnotežje in koordinacijo gibov. Bivanje na prostem pa so namenili premagovanjem naravnih ovir, naravnim oblikam gibanja, z daljšimi sprehodi pa krepili vztrajnost in vzdržljivost. Cilj vodenih in nevodenih gibalnih aktivnosti je bil otrokom omogočiti čim več prijetnih gibalnih izkušenj, spoznavati svoje sposobnosti in doživljati ugodje in užitek ob tem. V mesecu maju so pričeli tudi z vajami za razvijanje govoril.

Na sprehodih po Novi vasi so skrbeli tudi za varnost. otroci so se aktivno vključevali v promet in aktivno spremljali ter sodelovali pri varnem izvajanju aktivnosti. Cilj aktivnosti je bil premagati strah pred neznanim in se počutiti varno ob spremstvu odrasle osebe in upoštevanju pravil.

Malce starejši otroci so v skupini Metuljčki, kjer so  se z otroki pogovarjali o skrbi za naše zobe, zakaj je pomembno skrbeti zanje, jih umivati, obiskati zobozdravnika. V oddelku so za krajši čas pripravili zobozdravniški kotiček s pripomočki, ki jih uporablja zobozdravnik in so jih otroci uporabili pri igri. Pogovorili so se o umivanju zob in kaj potrebujejo za to. Izdelali so plakat z zdravim in bolnim zobom in nanj razvrstili sličice z zdravo in nezdravo hrano ter napitki. Ogledali so si tudi prispevek o obisku zobozdravnika. Obiskala jih je zobna asistentka, ki je otrokom s pomočjo lutke prikazala pravilno umivanje zob. Otroci so z zanimanjem spremljali in sodelovali pri dejavnosti ter se tudi sami preizkusili v umivanju krokodilovih zob.

Bili so gibalno aktivni. Otroci so se udeležili krosa, ki je bil pripravljen za vse otroke vrtca. Tek je potekal na šolskem igrišču in se je odvijal kot prava športna prireditev z navijači, ozvočenjem in v prijetnem športnem duhu. Z otroki so izvedli ogrevalne vaje in nato pretekli označeno pot, za sodelovanje so prejeli medaljo. Otroke sta vzgojiteljici spodbujali k gibanju, športnemu navijanju za ostale udeležence in pozitivnemu odnosu do gibalnih dejavnosti. Vzporedno je potekalo medsebojno sodelovanje in sprejemanje ostalih. Po teku je sledil še kostanjev piknik s sveže pečenim kostanjem. Otroci so bili navdušeni in z veseljem pojedli zdrav prigrizek. V oddelku so pripravili lov na zaklad z namenom spodbujanja gibanja in medsebojnega povezovanja. Dejavnost je potekala v popoldanskem času v sodelovanju s starši. Pripravili so pot z oznakami, ki so jih vodile od točke do točke, kjer so jih čakale različne gibalne, plesne in glasbene naloge. Poleg pa so bila tudi navodila, kako nadaljevati pot. Otroci so skupaj s starši telovadili, plesali in prepevali ter iskali pot do zaklada. Vzdušje je bilo zelo prijetno, otroci so ponosno vodili starše in na cilju odkrili pravi zaklad.

Ob spoznavanju zdrave prehrane in pomena le-ta za ohranjanje zdravja, so z otroki sodelovali tudi pri projektu Tradicionalni slovenski zajtrk. Pogovarjali so se o hrani, ki je značilna zanj, jedli domač kruh, maslo, med, jabolka in pili domače mleko. Več pozornosti so namenili spoznavanju Kranjske sivke. Otroci so izdelali likovne izdelke-odtis noge v obliki čebele, ki so jih razstavili v garderobi. Večkrat so se odpravili do šolskega čebelnjaka in si ga dodobra ogledali. Kasneje jim je lokalni čebelar pripravil tudi predstavitev in jih povabil v notranjost čebelnjaka. Razložil jim je zakaj so čebele pomembne za naš obstoj in kako je med zdrav. Ogledali so si nekaj prispevkov o čebelarstvu in pridelavi medu ter se naučili pesmico o čebelici ter zaplesali čebelji ples.

Predvsem v poletnih mesecih večkrat poudarjamo o varnem zadrževanju na prostem in o zaščiti pred soncem, zato sta vzgojiteljici  z otroki izvajali dejavnosti v okviru projekta Varno s soncem, Z otroki so se vsakodnevno odpravljali  na svež zrak in izbirali zgodnje dopoldanske ure, senčne površine, gozd za igro in izvajanje dejavnosti. Otroci kar veliko že vedo, da se je potrebno zaščititi s pokrivali, kremo za sončenje, piti vodo. V oddelku so se ob ogledu slikanic in aktualnih reklamnih letakov pogovarjali zakaj se je potrebno zaščititi. Izrezali so sličice z zaščitnimi sredstvi in jih nalepili na plakat. Ko se odpravijo ven, jih vzgojiteljici spodbujata k uporabi pokrival in jim večkrat dnevno ponudita vodo ter nesladkane napitke.

V skupini Medvedki pa so otroci stari že v razponu od dveh do treh let. Pogovarjali so se o tem, kako je, če v družini pričakujemo dojenčka,  saj so bili otroci tisti, ki so pokazali zanimanje za to temo. V skupini jih je na začetku leta zapustila pomočnica vzg., ker je odšla na porodniški
dopust. Prav tako je eden izmed otrok dobil bratca, drugi pa je povedal, da ima mami v trebuhu dojenčka. Igralnico so spremenili v pravcati dom s knjižnico. V jutranjem krogu so se pogovarjali o družini. Otroci so imeli možnost spoznati, kako dojenčke umivamo, jih nežno obrišemo z brisačo, kako jih nosimo, kako jih peljemo v vozičku (zapenjanje in varna vožnja), saj so jih peljali na čisto pravi sprehod. Vzgojiteljici sta otrokom demonstrirali kako zapeti pleničke in dojenčke obleči. V kuhinjskem kotičku so imeli otroci vseskozi na voljo barvno slano testo iz katerega so pripravljali hrano za dojenčke in jih hranili. Starši so nama poročali, da pojejo tudi mlajšim bratcem in sestricam doma uspavanke in da želijo pri vsem pomagati. Opazili so, da so zelo skrbni in pozorni. Poleg tega so v vrtcu prevzemali razne vloge, se oblačili v like in jih igrali.

Medvedki se aktivno vključujejo v promet, zato so v jutranjem krogu (ob fotografijah in preko iger) ter na sprehodih spoznavali
različna vozila, jih poimenovali ter spoznavali pravila obnašanja na cesti. Otroci so spoznali, zakaj je pomembno, da nosijo odsevnike, odsevne kape ali rutice, ko grejo ven. Otroci so tekom leta osvojili hojo brez sprehajalne vrvice. Vzgojiteljici sta otrokom pripravili plakate, za razvrščanje vozil glede na vrsto prometa (kopenski, vodni ali zračni). Otroci so preko igre z različnimi vozili obogatili besedišče. Pred počitkom so na ležalnikih poslušali različne zvoke vozil in ugotavljali kaj slišijo. Imeli so priložnost, da so si ogledali pristanek helikopterja na šolskem igrišču. V igralnici s0 uredili kotičke za igro z različnimi vozili. Otroci so imeli na voljo pladnje s sipkim materialom in gradbenimi stroji, pladnje z vodo in plovili, ter pladnje s senom in kmečkimi stroji. V športni dvorani sta vzgojiteljici pripravili poligon iz blazin in stožci, otroci pa so s poganjalci vozili po prometnih predpisih in se v promet varno vključevali kot pešci.

Gibanje in glasba sta zelo pomembna pri samem razvoju otroka, zato so skozi celo leto veliko plesali in se gibali.  V jutranjem krogu je dežurni vedno izbral pesmico, ki so jo zapeli, nato pa so sledile različne ritmične dejavnosti. Veliko so plesali tudi na pesmi o medvedku Jaku, saj so skupina Medvedki in jih je medvedek Jaka spremljal skozi celo leto. Poleg ostalih plesov ter ritmičnih iger, ki so jih otroci usvojili so veliko časa namenili tudi masaži telesa, ki je prav tako zelo pomembna za naše zdravje. Otroci so se ulegli v kašo in in eden drugemu masirali
lasišče; naredili so vlakec in si masirali hrbet; otroci so se v dvojicah masirali s senzoričnimi žogicami in masažno palico.

Pomen zdravja skozi letne čase je bila celoletna tema. Že takoj na začetku vrtčevskega leta so veliko časa namenili pravilnemu umivanju rok in si ogledali o tej temi tudi nekaj posnetkov. Jeseni jih je obiskala gospa Jesen s polno košaro sadja in zelenjave, same zdrave hrane, ki so jo otroci pokušali. Ko je napočila zima, jih je obiskala babica Zima. Prinesla je sneg in led s katerim so se otroci lahko igrali v igralnici. S seboj pa je imela tudi čaj, limono in med iz česar so si pripravili topel napitek. Babica Zima je prinesla tudi smrečico, ki so jo okrasili za novo leto ter veliko škatlo z zimskimi oblačili. Z otroki so oblačila najprej spoznavali ter poimenovali v jutranjem krogu, nato pa so se učili tudi, kako jih zložimo. Babica Zima pa je otrokom prinesla tudi robčke za njihove noske in prav vsi otroci so usvojili pihanje ter brisanje nosa. Gospa Pomlad in Poletje jih letos nista obiskali ampak ju vseskozi omenjamo in ostajata skrivnostni v otroki domišljiji. Pri obeh letnih časih smo še vedno spoznavali oblačila in kako se obleci primerno vremenu. Z otroki še vedno hodijo na sprehode na bližnje travnike, kjer otroci spoznavajo različne sezonske travniške cvetlice , jih poimenujejo, ter spoznavajo njihovo uporabnost.

Predšolsko obdobje je najpomembnejše za razvoj govora, zato sta vzgojiteljici otrokom pripravili različne dejavnosti, ki so otroke spodbujale k verbalni in neverbalni komunikaciji. Vsak teden jih je obiskovala govoreča papiga Ara, katero so otroci oboževali. V jutranjem krogu je vsakega otroka poklicala po imenu in ta jo je lahko stisnil. Papiga je v skupino prispela v skrinji gusarjev, s seboj pa je imela raznolike logopedske igre, ki so jih izvajali v v jutranjem krogu. Z metodo posnemanja papige Are, so otroci usvojili izgovorjavo tudi zahtevnejših besed. Redno so obiskovali knjižnico.

Čebele so otroci stari od tri do štiri leta. Vzgojiteljici sta otrokom pripravili dejavnosti, v katerih so otroci razvijali odnos do svojega telesa. S pomočjo zgodbic, pesmic in risanih filmov so otroci dobili avdio-vizualno predstavo o pomembnosti vzdrževanja higiene. Spoznavali so vlogo zdravnika v našem življenju in se tudi sami preizkusili v igri vlog, Čutila so razvijali tako, da so z zavezanimi očmi pokušali razno hrano, se gledali v ogledalu in poimenovali ter tako ozaveščali svoje dele telesa. Izvajali so poskuse za lažjo predstavljivost kako z milom lažje odstranimo umazanijo, kot samo z vodo.

Skupino je v tem šolskem letu 3x obiskala medicinska sestra za zobno preventivo. Preko slik in lutke so spoznavali pravilno umivanje zob, pogovarjali so se tudi o zdravi prehrani. To temo so potem nadaljevali in nadgrajevali sami še naprej. Svoje zobe so opazovali v ogledalu, jih šteli, spoznali pojme mlečno in stalno, se pogovarjali in spodbujali h grizenju skorje kruha ter lupine jabolka,… , ter tako krepili mišice govoril. Iz revij so s škarjami izrezovali  sličice z zdravo in nezdravo prehrano ter izdelali plakat, ki so ga nalepili na steno igralnice ter se ob njem še velikokrat med letom ustavili in se pogovorili. Pri tem so se naučili še deklamacijo – Zajček Repko. V mesecu maju jih je gospa Tjaša ponovno obiskala in tokrat so od doma prinesli vsak svoje ščetke. V manjših skupinah so v umivalnici usvajali pravilno umivanje zob. Otrokom sta vzgojiteljici pripravili aplikate zob, katere so otroci čistili s ščetko, pri tem pa vadili pravilno umivanje zob.

V skupini Čebele so se pogovarjali tudi o odpadkih, saj sta vzgojiteljici opazili, kako pozorni so otroci na smeti v naravi. Vsakodnevno  se trudijo ločevati. V igralnici imajo tri koše, pa je za nekatere otroke prezahtevno, zato so si najprej ogledali video “Kapljica in listek raziskujeta”: Kam gredo odpadki, nato so izvedli čistilno akcijo okoli vrtca. Otrokom sta vzgojiteljici otrokom razdelili zaščitne rokavice, sami pa sta vzeli vreči za smeti. Ker so bili otroci zelo dosledni, so to priložnostno večkrat ponovili. Odpadke so nato ločili. Vzgojiteljici sta koše v igralnici slikovno opremili, da je bilo otrokom lažje razumljivo kam spada kakšen odpadek. Skupaj so si ogledali še ekološki otok v našem kraju, kamor odlagamo papir ali steklo. Na koncu so si ogledali še risanko Radovedni Jaka: Kaj narediti iz Miminih smeti, ki je bila povod, da so ustvarili nekaj iz odpadnega materiala. Otroci so opravili Eko bralno značko, vzgojiteljici pa sta tudi dober zgled kako koristno predelati odpadne materiale, saj otrokom za rojstni dan izdelata reciklirano didaktično igračo.

Otroke celo leto vsakodnevno navajamo na varnost v prometu. V skupini Čebele so imeli pravilo, da je dežurni otrok tistega dne prvi v koloni. Na prehodih za pešce je vedno imel nalogo, da preveri ce je cesta prosta, če je varno prečkati cesto. Oblečen je bil v odsevnik. V igralnici so spoznali novo igro “Semafor”. Kdor je bil policist je dobil policijsko kapo, v roke pa semafor z rdečo in zeleno lučjo. Ostali pa so bili vozila. Ko je policist pokazal zeleno luč, so se vozila premikala, ko pa je pokazal rdečo luč pa so se ustavili. Otrokom policistom je bila ta igra zelo všeč, saj jim je bilo zanimivo, da je ‘promet’ v njihovih rokah. Vzgojiteljici sta na zabaven način, z igrami, otrokom približali dogajanje v prometu.

Skupina Mravlje so še eno leto starejši otroci. Skozi vse leto so se aktivno gibali. V okviru športnega programa Mali sonček so izvajali zahtevnejše aktivnosti, kamor spadajo daljši pohodi, rolanje, kolesarjenje, premagovanje naravnih ovir v gozdu in podobno. V športni dvorani so izvajali vaje za razvijanje koordinacije, se igrali štafetne, rajalne in gibalne ter ostale igre s pravili. Veliko časa so posvetili tudi vajam za fino motoriko.

Ostale teme s področja higiene in samostojnosti pri izvajanju le te, sta vzgojiteljici vključevali v dnevno rutino. Na šibkejših področjih sta otrokom omogočili, da skozi igro in pripravljene dejavnosti razvijajo in krepijo odnos do zdravega načina življenja.

Največ časa so posvetili socialni igri in krepitvi zdravih odnosov znotraj skupine.

Murni so skupina predšolskih otrok in je številčno najmanjša. Je polovična skupina, zato je v tej skupini z otroki delala le ena vzgojiteljica. V vrtec  je prinesla kar nekaj literature na temo osebne higiene. Knjige so si skupaj ogledali in se ob slikah pogovarjali o vsebini. Naredili so plakat kaj to osebna higiena sploh je oz. kaj sodi k njej (npr. slika umivanja zob, rok). Največji poudarek je bil na umivanju rok. Zakaj je to še posebej pomembno, so si ogledali krajši video posnetek. Naredili so tudi poizkus s poprom, milom in vodo, ob umivalniku pa nalepili sličice pravilnega postopka  umivanja rok.

S pomočjo pravljice o živali, ki jo je bolel trebušček, ker je pojedla preveč sladkarij, je vzgojiteljica otroke spodbudila k razmišljanju o zdravem prehranjevanju. Uvodu je sledila večdnevna razprava. Kaj sploh sodi pod to so skupaj razpravljali in sličice, ki predstavljajo zdravo prehrano iskali v revijah. Zatem so te sličice izrezali in jih prilepili na plakat. Naslednjič so v reviji iskali še tisto manj zdravo hrano in jo prilepili na drug plakat, Pogovarjali so se o tem kaj se zgodi, če jemo ves čas samo sladkarije, pice in podobno. Ogledali so si videoposnetek s to vsebino. Skupaj so oblikovali enotedenski jedilnik, ki je vseboval zdrave obroke.

Skozi celo leto so se otroci iz skupine Murni veliko gibali.  Zakaj je le to še posebej pomembno se je vzgojiteljica z otroki veliko pogovarjala. Ugotovili so, da se lahko gibajo zunaj skoraj v vsakem vremenu, le oblačila morajo biti primerna. Tako so veliko hodili ven, ko je bil sneg, rahel dež ali ne premočno sonce. Opravili so kar nekaj pohodov, se vozili s kolesom, skiroji, rokovali z žogami na vse načine, preskakovali ovire, v telovadnici in zunaj. Na igrišču so si večkrat postavili poligon. V jutranjo rutino so vpeljali jutranje razgibavanje (pozdrav soncu), za rojstne dneve pa so plesali ob glasbi.

V okviru projekta Varno s soncem so potekale naslednje dejavnosti: izdelava pokrival iz papirja, igra vlog na temo plaže, gibalna igra
Gremo na morje, izdelovanje miselnih vzorcev, praznovanje poletja – plesno-gibalna improvizacija, učenje pesmi o Soncu ( Sonce se smeje, Na planincah sončece sije, Sij, sončece, sij …), ogledovanje in branje knjig na temo sonca, (Senčna ura, Dan na plaži, Bor in Bina na soncu), izdelovanje plakatov (Zaščita pred soncem), bans – Bačcica,  spremljanje in beleženje vremena s simboli, gibalna igra – Z vlakom na morje. pravljice na temo o soncu (Varno s soncem, Bor in Brina na soncu),  masaža za otroke (mažemo se s sončno kremo, poletni dež), igre z vodo (bazen, ladjice, mlinčki …).

V sklopu teme družina so spoznavali, kako so prišli na svet. Najprej so prebirali zgodbice ter si ogledali risanko na to temo. Otroci so ob pomoči slikanice spoznali, kako dojenček pride na svet in ob tem spoznavali tudi, kako se skrbi za dojenčka. To so pridno uporabljali pri igri vlog v kotičku: vživljali so se v vlogo mamice, v vlogi očeta so kopali svoje dojenčke in jih previli, jih nahranili ter se z njim primerjali  (v čem so si podobni, v čem se razlikujejo). Vadili in spoznavali so pestovanje, ter ugotavljali na kaj moramo biti pozorni. Cel teden so spoznavali svoje družine, družinske člane in njihovo vlogo. Spoznavali so razlike med spoloma tako pri sebi kot pri odraslih. Skozi dejavnosti so otroci spoznavali, kako se otrok razvija v mamičinem trebuhu, poleg tega pa tudi ponovili skrb za svoje zdravje.

Otroci v aktivnostih, ki spodbujajo k zdravemu načinu življenja, bodisi telesnemu, bodisi mentalnemu, zelo uživajo, saj so jim teme blizu. Vzgojiteljice pa poskrbimo, da otroci z veseljem opravljajo dejavnosti s katerimi ohranjajo in krepijo svoje zdravje in zdravje vseh, ki smo jim blizu.

 

Koordinatorka za izvajanje programa Zdravje v vrtcu, Martina Rupar

Ta vnos je bil objavljen v AKTUALNO. Zaznamek za trajno povezavo.