Predstavitev projekta

»Gibalni/športni program Mali sonček izhaja iz športnega programa Zlati sonček in predstavlja njegovo razširitev, posodobitev in obogatitev; namenjen je otrokom od drugega do šestega leta starosti.

Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku.« (Videmšek, M., Stančevič, B., Zajec, J. (2012). Mali sonček. Ljubljana.,str. 3).

»Poleg ciljev, ki so opredeljeni v kurikulumu za vrtce za področje gibanja, so cilji gibalnega/športnega programa Mali sonček naslednji: Obogatiti program gibalnih/športnih dejavnosti v vrtcu zlasti na prostem z

raznovrstnimi dejavnostmi, ki vključujejo sodobne in improvizirane športne pripomočke.

Cilji programa so, da se starše in otroke spodbudi k aktivnemu preživljanju prostega časa ne glede na

vremenske razmere. Pri otrocih želimo spodbuditi željo, navado in potrebo po športnem udejstvovanju v vseh starostnih obdobjih. Cilj je spodbuditi tudi športna društva, klube, zveze, zasebne športne delavce in druge k sistematičnemu delu in celostnemu pristopu pri podajanju gibalnih/športnih vsebin

predšolskim otrokom. Poudarek je na usvajanju gibalne abecede; otroci izvajajo naravne oblike gibanja, kot so

hoja, tek, lazenja, plazenja, plezanja, skoki …, postopoma do celostnega spoznavanja različnih športnih zvrsti. Poglavitni cilj je optimalno razvijati gibalne sposobnosti, še posebej koordinacijo (skladnost) gibanja in ravnotežje ter seznaniti najmlajše s čim več različnimi dejavnostmi.

 

Gibalni športni program Mali sonček traja 4 leta in poteka na štirih ravneh:

Mali sonček (modri) – za otroke od 2. do 3. leta;

Mali sonček (zeleni) – za otroke od 3. do 4. leta;

Mali sonček (oranžni) – za otroke od 4. do 5. leta;

Mali sonček (rumeni) – za otroke od 5. do 6. leta.

 

Vse naloge se med seboj dopolnjujejo in  povezujejo.

 

Mateja Trontelj Zgonc

Ta vnos je bil objavljen v MALI SONČEK. Zaznamek za trajno povezavo.