VPIS OTROK V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2016/17

Osnovna šola Toneta Šraja Aljoše
Nova vas 4b, 1385 Nova vas
vrtec pri OŠ Toneta Šraja Aljoše

 VABI STARŠE PREDŠOLSKIH OTROK
K VPISU OTROK V VRTEC
ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017

Sprejem vlog  bo potekal v mesecu aprilu in sicer od 11. 04. 2016 do 23. 04. 2016
Vlogo za vpis lahko oddaste na OŠ Toneta Šraja Aljoše Nova vas 4b, 1385 Nova vas ali jo oddate po pošti.

Vloge ni potrebno oddati staršem, ki so jo že oddali med letom.

Dodatne informacije so na voljo na telefonu 01/7098 830  na šoli in pri vzgojiteljicah  01/ 7098 090.

Vlogo za vpis, pošljite na naslov OŠ.

Vlogo dvignete v šoli ali s klikom na gumb:VLOGA

Starši boste o sprejemu otroka v vrtec pisno obveščeni najpozneje do 31. 05. 2016.

V primeru, da bo prijav za sprejem otrok v programe vrtca z dnem 01. 09. 2016 več kot je prostih mest, bo o sprejemu odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec.

Nova vas, 8. 04. 2016

Milena Mišič, ravnateljica

 

Ta vnos je bil objavljen v ARHIV PRISPEVKOV. Zaznamek za trajno povezavo.