TAJNIŠTVO: 01 709 80 14
 

POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMA NIJZ – ZDRAVJE V VRTCU, RDEČA NIT ŠOLSKEGA LETA 2016/17 JE BILA ROJSTNI DAN

V šolskem letu 2016/17 smo v programu Zdrav vrtec sodelovale vse skupine. Otroci se učijo pomembnih procesov, ki so del zdravega načina življenja.

Vzgojiteljice in pomočnice se trudimo, da teme prilagajamo glede na njihovo starost.

Pikapolonice:

V skupini najmlajših so veliko pozornost namenili gibanju in vsakodnevnemu bivanju na prostem. Ne glede na vremenske razmere (sneg, mraz, dež) so se odpravili ven – na bližnji travnik, do bližnjega gozda ali do šolskega igrišča. Otroci so z različnimi gibalnimi dejavnostmi sproščeno izvajali naravne oblike gibanja in razvijali koordinacijo in ravnotežje (tekali so, plezali po lesenih tribunah, se plazili preko hlodov, suhe rečne struge …). Zunaj so se otroci naužili svežega zraka, medtem pa sta imeli vzgojiteljici tudi možnost dobro prezračiti igralnico. Med drugim so naravo in spremembe v njej spoznavali z različnimi čutili, v toplejših dneh so bili tudi bosi. Tako v telovadnici kot zunaj so pridobivali še osnovne spretnosti z žogo in vožnje z vozili (poganjalci, avtomobili). V igralnici so tudi že razvijali finomotoriko (luščili so storže in koruzo, lupili čebulo, najrazličnejša semena vstavljali v manjše odprtine embalaže …). Ker so bili otroci res aktivni in veliko na svežem zraku, so po kosilu potrebovali daljši počitek, pri čemer sta vzgojiteljici poskrbeli za čiste ležalnike ter čiste in za počitek primerno oblečene otroke.

Poudarek sta dali tudi uživanju raznolikega sadja in zelenjave ter zadosti tekočine, predvsem vode in nesladkanega čaja. Potrebno je bilo veliko motivacije za poskušanje novih, neznanih stvari. Pitje vode in nesladkanega čaja pa je bilo pri nekaterih otrocih problematično, saj so bili od doma navajeni na sladke sokove ali čaje. Prav tako je bilo potrebno veliko spodbude in pomoči pri prehodu s stekleničke na skodelico, da so otroci zaužili dovolj tekočine. Sadje, zelenjavo in pribor za hranjenje in pitje so še poimenovali, otroci so jih pokazali v različnih slikanicah, s čimer so razvijali tudi govor.

Pred jedjo, po jedi, po sprehodih, po prihodih iz telovadnice in po uporabi kahlice sta vzgojiteljici otroke navajali na samostojno in temeljito umivanje in brisanje rok in ust. O pomembnosti čistih rok in na splošno čistega telesa so brali tudi v različnih slikanicah o umivanju.

Preko celega šolskega leta so opazovali vremenske pojave, brali in peli pesmice o njih ter se pogovarjali o letnemu času primernih oblačilih. Poleti so otroci v vrtec prinesli ustrezna pokrivala za zaščito pred soncem. V vročih dneh so skrbeli, da so na sprehod odhajali po zajtrku in se vračali v vrtec okrog desete ure. Otroke sta vzgojiteljici k ustrezni zaščiti kože motivirali tako, da so se mazali sami.

Čebele:

Rdeča nit letošnjega leta je bila: opazovanje sprememb v naravi v vsakem letnem času. Posebej so bili pozorni na spremembe v gozdu (gozdni plodovi, odpadanje listja, gozd zeleni; igre v gozdu, spretnost hoje po gozdni površini…). Gozd so izkoristili za (gozdno) igralnico.

Dnevno so veliko bivali zunaj – tako na pohodih in spretnostih, ki so jih izvajali v okviru programa Mali sonček.

Opazovali so žitno polje in jeseni povabili v njihove prostore kmetico Ano, ki jim je z mlinčkom zmlela pšenična zrna v moko. Iz moke so naredili piškote – medenjake.

Ob slovenskem tradicionalnem zajtrku so spoznali pomen čebelarja in čebel za našo okolico. V skupino sta prišla čebelarja z rekviziti, ki jih uporabljata pri delu s čebelami. Celoletno so opazovali čebelnjak in čebele.

Zobna asistentka jih je obiskala in jim približala pomen skrbi za otroške zobke. Zdrava prehrana in uporaba zobne ščetke je velikega pomena za otrokovo zdravo zobovje. Po zajtrku si redno umivajo zobe.

Škrobna živila, sadje, zelenjava, mleko in mlečni izdelki so najpomembnejša živila pri zdravi prehrani ljudi…. Vse to so spoznali pri pogovoru in sestavljanju živil v prehransko piramido.

Rojstne dni otrok so praznovali ob sadni kupi. Starši so prinesli sadje in pripravili so sadno kupo.

Enkrat tedensko so pridobivali nova spoznanja in spretnosti ob igrah in uporabi različnih rekvizitov v telovadnici.

Vsakodnevno in celoletno so skrbeli za dobro počutje v čistem okolju. Hodili so na sprehode, uživali v radostih na snegu, se sprostili ob igri na asfaltnem ali travnatem igrišču.

Vzgojiteljici sta obveščali otroke o primernosti oblačil v različnih vremenskih pogojih.

Z mesecem aprilom so uvedli samostojno postrežbo pri obrokih; otrok si je sam postregel vso hrano, ki je bila ponujena pri posameznem obroku. Namen te aktivnosti je bila, da otroci pridobijo občutek samonadzora, da si na krožnik vzamejo toliko, kolikor pojedo, ter da ni ostankov hrane.

S koncem maja so pričeli s projektom Varno s soncem; starše in otroke so spomnili in osvestili o ustrezni zaščiti pred soncem. Otroke vzgojiteljici spodbujata, da sami skrbijo za ustrezno zaščito pred odhodom na prosto; pokrijejo pokrivalo, se namažejo z zaščitno kremo (v kolikor jo imajo)…Spodbujata k pitju večje količine vode; otroci imajo ves čas na razpolago svoj kozarec.

Mravlje:

Otroci v skupini Mravlje so stari 4 – 5 let. Nekateri že zelo dobro razumejo kaj jim je všeč in kaj jim ni in se že znajo izogniti določenim stresnim situacijam. Dobro počutje otrok je temelj njihovega zdravega življenja in iz tega razloga so se v skupini celo leto trudili ohranjati umirjeno in prijetno klimo.

Krepili so zdrave medsebojne odnose, gradili na spoštovanju sebe in drugega, predvsem pa se veliko gibali in se učili zdravo prehranjevati in razvijati spoštljiv odnos do hrane. Med letom jih je večkrat obiskala zobna asistentka, ki je pohvalila pravilnost umivanja zob pri otrocih in pritegnila njihovo pozornost z zanimivimi didaktičnimi igrami. Iz zgodbic iz slikanice Medo ali se tudi ti muhe bojiš so otroci spoznali nekaj primerov iz bolnišnice in se sami z vlogo pacientov in bolničarjev v bolnišničnem kotičku tudi preskusili.

Sodelovali so v različnih projektih in programih, iz katerih so otroci pridobivali izkušnje in znanja, ki so del zdravega načina življenja (športni program Mali sonček, projekti Eko vrtca, gibalno druženje z vrtci iz sosednjih občin, druženje s starejšimi občani – obisk DSO Cerknica, Tradicionalen slovenski zajtrk, projekti in stalne dejavnosti, ki vključujejo skrb za naravo in okolje v katerem živimo …)

Praznovanje rojstnih dni so bili sadno in zelenjavno obarvani, odvisno koliko so imeli otroci in njihovi starši domišljije. Mešali so sadne in/ali zelenjavne smoothije, katere je slavljenec/ka dekoriral/a in postregel/la vsem v skupini. Trudili so se za čim bolj estetske pogrinjke in bili vsakič bolj spretni in uspešni.

V poletnih mesecih usvajajo varno bivanje na soncu.

Murni:

Zdrava prehrana in gibanje pomembno vplivata na zdravje in počutje ljudi, zato so tekom celega leta veliko časa namenili gibanju ter zdravi prehrani. Z otroki so se vsakodnevno gibali na prostem (gozd, igrišče, sprehodi) ali v telovadnici. Otrokom je bila še posebno všeč joga za otroke (Tibetančki) in aktivnosti, ki so jih opravljali v sklopu programa Mali sonček. Ob sončnih in toplih dnevih so poskrbeli, da so malicali na svežem zraku in obrokom namenili dovolj časa.

Z otroki so si naredili kotiček – Na tržnici, kjer so otroci spoznavali različne vrste sadja in zelenjave ( z vsemi svojimi čutili) in se nato odpravili še v bližnjo trgovino, kjer so si ogledali njihovo ponudbo. Veliko otrok ni poznalo koromača, kolerabe, pora, avokada itd., tako, da so s to dejavnostjo res veliko pridobili. V jutranjem krogu so se pogosto pogovarjali o zdravi prehrani, pomenu hrane za naše zdravje, ogledali so si filmček, kako ljudje živijo drugod po svetu, kjer je lakota. Na sprehodih so opazovali vrtove in njive ter poimenovali zelenjavo in sadje, ki so ga opazili. Na policah z didaktičnimi materiali so otroci sestavljali piramido zdravega prehranjevanja, pri skrbi za čisto okolje so preko igre s smetarskimi vozili razvrščali odpadke v ustrezne zabojnike, skrbeli so za rastline v njihovi igralnici.

Vsakodnevno so otroci skrbeli za lastno higieno z umivanjem rok pred in po obroki, po uporabi stranišča ter po različnih aktivnostih. Zobna asistentka jih je obiskala enkrat na letni čas in se z njimi pogovorila o mlečnih zobeh, zobni gnilobi in podobno.

V kotičku dom so si pripravili čajanko s šipkovim čajem in limono. Ob tradicionalnem slovenskem zajtrku so povabili čebelarje, ki so jim predstavili domovanje čebel in pomen medu za naše zdravje.

Najbolj vesel dogodek pa je bilo praznovanje rojstnega dne otroka, katerega so popestrili s »čarobnimi koktejli«, ki so bili narejeni iz sadnih sokov in ledu. Otroci so si kozarec okrasili s sadjem. Ko so nazdravili, je sledila še pogostitev s sadjem.

Skozi celotno leto so otroke navajali in spodbujali k samostojnosti ter skrbi zase.

 

Martina Rupar, koordinator za Zdravje v vrtcu,  Nova vas, julij/2017

 
 
 
 
 
 
 
DOSTOPNOST