POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMA NIJZ – ZDRAVJE V VRTCU, RDEČA NIT ŠOLSKEGA LETA 2019/20 JE BILA POČUTIM SE DOBRO

Že deveto leto zapored izvajamo programe po priporočilu NIJZ in tako skrbimo za osveščenost otrok  o zdravem načinu življenja. V projekte so vključeni vsi otroci v vrtcu, vzgojiteljice s pomočnicami pa programe ustrezno prilagodijo starosti otrok. Včasih povabimo tudi zunanje izvajalce.

Otrok se v predšolskem obdobju najhitreje razvija in se uči na vseh področjih, še posebno, če ob učenju uživa, zato smo v letošnjem letu za zdrav otrokov razvoj sledili rdeči niti, ki jo je razpisal NIJZ, z naslovom Počutim se dobro.

Pri najmlajših sta vzgojiteljici za dobro počutje otrok poskrbeli s tem, da sta jim zagotavljali varno okolje za raziskovanje in igro. Učili sta jih samostojnosti pri rutinskih opravilih. Veliko časa so namenili gibanju v naravi in navajanju drug na drugega.

V skupini Metulji, kjer so otroci stari od dveh do treh let so otroci spoznavali zdravo prehrano. Po korakih so se učili priprave različne hrane in jo tudi poskušali. Uporabljali so kuhinjske pripomočke in male gospodinjske aparate ter se učili varnega rokovanja z omenjenimi sredstvi. Otroke je obiskala zobna asistentka, ki jim je s pomočjo lutke predstavila pravilno umivanje zob in tudi ona poudarila pomen zdrave prehrane in pravilne nege zob za naše zdravje. Pomembno vlogo pri vsakdanjem življenju v vrtcu ima samostojnost otrok na vseh področjih, saj se otrok dobro počuti, če zmore, zato so pri Metuljih dnevno gradili na samostojnosti. Učili so se, da je varnost pomembna tudi izza vrtčevskih zidov in se tako preudarno in postopoma vključevali v promet. Povezano z bivanjem na prostem so otroci usvojili postopke kako se pravilno odpravimo ven in na kaj moramo biti pozorni v vročih poletnih dneh za varno bivanje zunaj in zaščito pred soncem. In ker se otrok počuti res dobro in varno, če vzgojiteljici zaupa, so v skupini Metuljev delali na gradnji socialne mreže med vrtcem in ožjimi družinskimi člani otroka in v ta namen izvedli ustvarjalne delavnice s starši in starimi starši.

V drugi starostni skupini so po programu zdravje v vrtcu izvajali še več dejavnosti, V skupini Čebele, kjer so otroci stari od tri do štiri leta so prav tako spoznavali zdravo prehrano. Pri spoznavanju, prepoznavanju in pokušanju so vključili tudi čutila in čustva s katerimi so otroci opisovali odnos do hrane. Rojstne dni so praznovali tako, da so najeli dvorano in jo preuredili v čisto pravi DISCO. Usvajali so različne ritme, uživali ob zvokih glasbe in ustvarjali s plesom. Za dobro počutje otrok sta vzgojiteljici izvedli ustvarjalno delavnico za stare starše in otroke, kjer so se družili in skupno ustvarjali izdelke za Božično tržnico. Tudi v skupini Čebele so med bivanjem na prostem nekaj časa namenili prometni vzgoji, ostali čas pa izkoristili za odkrivanje in spoznavanje narave, ki nas obkroža. Učili so se, kako skrbeti za naravo in jo ohranjati čisto.

Skupina Mravlje so otroci stari od štiri do pet let. Svoje znanje o zdravi prehrani, pravilni higieni ter samostojnost pri vsakdanjih opravili so vsak dan nadgrajevali. Z dramatizacijo zgodbe Zrcalce, ki so jo zaigrali otrokom iz celega vrtca so premagovali strah pred javnim nastopanjem, z različnimi dejavnostmi pa spoznavali in prepoznavali čustvena stanja v medsebojnih odnosih. Dnevno so skrbeli za svoje zdravje, se varno gibali na prostem in v športni dvorani in izvajali športni program Mali sonček.

Skupina predšolskih otrok se imenuje Murni. Otroci v tej skupini so, kot že v preostalih štirih skupinah, spoznavali zdravo prehrano in njen pomen za naše zdravje, le da so učenje zelo razširili. S pomočjo medicinske sestre in organizatorke prehrane so pridobili vpogled v celoten prehranjevalni sistem in se tako približali bolj zdravemu razmišljanju o pomenu prehranjevanja. Da bi naravni proces bivanja, obstoja še bolj razumeli, so spremljali razvoj žabe in si jo v naravnem okolju tudi ogledali. Njihovo bivanje v naravi je sprožilo razmišljanja o bivanju v in sobivanja z naravo, zato se je njihov način preživljanja na prostem odvijal v tem ritmu. Gradili so hiške, obdelovali zemljo, ter skrbeli za čisto okolico. Nadgradili so znanje o prometni varnosti. Skrbeli so za medsebojne odnose in negovali odnose s starostniki iz medgeneracijskega centra. Na nivoju prave gledališke predstave so pripravili dramatizacijo Sneguljčice za precejšen krog gledalcev in ob tem zelo uživali.

Situacija, ki jo je v naši družbi povzročil nov virus, je bila dodatna bogata izkušnja in povod, da otroci konkretno spoznajo kako je človeška higiena in higiena bivalnega prostora resnično pomembna za zdravo in kvalitetno bivanje in v končni fazi zdravo in brezskrbno življenje.

Martina Rupar, koordinator programa Zdravje v vrtcu, Nova vas, julij 2020

Ta vnos je bil objavljen v O VRTCU. Zaznamek za trajno povezavo.