SPOZNAVANJE IN USVAJANJE ZDRAVEGA NAČINA ŽIVLJENJA V VRTČEVSKEM LETU 2020/21

Vsako leto smo vključeni v program Zdravje v vrtcu pod okriljem NIJZ. V skupinah izvajamo razne dejavnosti, pri katerih otroci pridobijo izkušnje povezane z zdravim načinom življenja. Rdeča nit letošnjega leta je bila POČUTIM SE DOBRO. Ostala področja, v okviru programa, na katerih širimo obzorja so še:  zobozdravstvena vzgoja, zdrava prehrana, osebna higiena, varnost v prometu/na igrišču, dobili bomo dojenčka, duševno zdravje, gibanje, svetovni dnevi povezano z zdravjem, narava in varovanje okolja, Varno s soncem ipd.

Ves čas epidemije in tudi v času po njej dosledno izvajamo predpisane ukrepe za omejevanje nalezljive bolezni po priporočilu NIJZ, zato smo prilagodili delo v vrtcu in posledično izvajali dejavnosti, za katere smo presodili, da so varne in pri katerih smo lahko izvajali potrebno higieno prostora, materialov in oseb.

Osredotočili smo se predvsem na osebno higieno, dobro počutje otrok in tudi njihovo duševno zdravje.

Pikapolonice je skupina otrok, starih 1-2 leti. Dnevno so se  gibali na prostem. Obiskovali so bližnji gozdiček, kjer so se nadihali svežega gozdnega zraka, iskali drobne živali, vonjali cvetoče rastline, nabirali veje, se igrali s kamenčki. Na travniku so poiskali krtine in raziskovali kaj se skriva v njih. Tekali po prostranih travnikih, lovili metulje, poslušali čebele in opazovali ptice vseh vrst. Premagovali so naravne ovire in krepili motorične sposobnosti, ter tako skrbeli za celostni razvoj. Na sprehodu so odkrivali nove poti, opazovali naravo, ki se iz dneva v dan spreminja in se privajali na vedenje v prometu.

Pri najmlajših otrocih v vrtcu je izredno pomembno, da pridobijo v vrtcu občutek varnosti in takrat se tudi dobro počutijo, zato so pri Pikapolonicah namenili veliko pozornosti grajenju medsebojnih odnosov, igri, petju, pogovoru in če je le bilo možno z individualnim pristopom. V igralnici jih je spremljala tudi Biba, katera je bila prisotna ves čas in so jo otroci vključevali v vsa področja dejavnosti, tudi v dnevno rutino.

Z namenom sproščanja sta vzgojiteljici otrokom omogočili neomejeno razpolaganje z nestrukturiranim materialom (naravni materiali-kamenje, veje, deščice, lubje, storže, mah, škatle, blago … Vzgojiteljici sta navedli tudi primer uporabe nestrukturiranega materiala v kombinaciji z igračami: Plastične domače živali in škatla s senom. Otroci so seno tipali, ga vonjali, prenašali, metali, hodili po njem in se ob vsem tudi izredno zabavali ter bili motivirani ter vztrajni pri igri. Postopno so dodajali vozila, traktorje s prikolicami, pvc živali in razvila se je zares pristna igra. Igra z nestrukturiranim materialom daje otroku možnost, da razvija svojo ustvarjalnost in domišljijo, ter preko igre pridobiva nove izkušnje ter kreativno rešuje težave. Nestrukturiran material otroku omogoči, da se z istim predmetom lahko igra na različne načine, v različnih situacijah in v njegovi domišljiji lahko postane karkoli. Poleg tega pa razvija svoja čutila, motorične sposobnosti, matematične koncepte, izboljšuje koncentracijo in kar je najpomembneje-ob igri se dobro počuti.

Metuljčki so skupina otrok, starih prav toliko, kot v skupini Pikapolonice.

Zaradi vseh letošnjih ukrepov sta vzgojiteljici v skupini vseskozi zasnovali delo v oddelku tako, da sta vedno izhajali iz otrok, njihovih potreb ter predvsem tistega v čemer otroci uživajo in tako pridobivajo kar največ novih izkušenj. Otrokom sta omogočili veliko gibanja na prostem, največkrat pa sta jim brali pravljico Pod medvedovim dežnikom.  Tako so otroci gozdne živali spoznavali v naravi, v igralnici pa priredili zabavne igre s katerimi so pridobili čudovite izkušnje in predstave o bivanju v naravi.

Večina otrok je ob uvajanju v vrtec jokala (letos je uvajanje potekalo veliko manj časa, kot v prejšnjih letih – zaradi izrednih razmer). Za lažji prehod in preusmeritev pozornosti sta vzgojiteljici v oddelku načrtovali in pripravili različne gibalne pripomočke, ki jih otroci poznajo iz domačega okolja( žoga, poganjalci, tobogan…) in dodali nove gibalne dejavnosti, s katerimi se v domačem okolju še niso srečali (polivalentne blazine, tunel itn.). Z gibalnimi dejavnostmi sta odpravili konflikte, ki so se pojavljali med otroki. Vsako jutro so izvajali gibalne minutke, da so se otroci sprostili, nasmejali in tudi povezali med seboj. Tekom celega leta so se igrali noč/dan; menjamo stolček; en, dva tri tu nihče ne sedi, podaj balon; živali v svoje hišice; iskanje različnih predmetov, gugalnica (otrokom sta prepevali in jih zibali sem ter tja v odeji) itd. Vzgojiteljici sta na tak način poskrbeli za ohranjanje in povečanje kakovostnega gibanja otrok.

Veliko časa in pozornosti sta vzgojiteljici namenili prav osebni higieni. Otroke sta spodbujali  k doslednosti. Otroci pri tej starosti imajo že sami po sebi zelo radi vodo in komaj čakajo, da si lahko umivajo roke, zato z umivanjem niso imeli večjih težav. Je bilo pa otroke potrebno navaditi temeljitega umivanja rok, brisanje nosa, na uporabo stranišča in kihanja v rokav. Skozi celo šolsko leto sta izvajali različne dejavnosti s katerimi sta jih spodbujali in navajali k skrbi za osebno higieno. Ob rajalni igri Didel dajčka so spoznavali dele telesa in si jih navidezno umivali. Nato so s prstnimi barvami odtiskovali stopala, otoci so se navajali, kako si sami umijejo stopalo. Poslikali so si roke in jih umivali toliko časa, dokler se vsa barva ni sprala z dlani. Otroci so spoznavali umivanje dlani ob bibariji Miška in krt in se na ta način še bolj poglobili v čistočo rok. Od pleničke so se odvajali celotno šolsko leto in od 12 otrok jih 9 nima nič več pleničke na kar sta vzgojiteljici še posebno ponosni.

Otroci stari 2-3 leta so bivali v skupini Medvedki. Ko so se ponovno odprla vrata vrtca, oziroma prvi teden februarja so namenili največ pozornosti na temo zdravja. Pogovarjali so se o virusih, bacilih, ki povzročajo bolezni ter si prebrali kar nekaj slikanic na temo zdravje. S pomočjo razpršilnika in obarvane vode so si ogledali kako se virusi širijo po predmetih, če kašljamo v dlan. Ob tem so se naučili pravilnega kašljanja (v rokav – komolec) in ga vsakodnevno vestno vadili. Več pozornosti so namenili tudi pravilnemu umivanju rok, ki so se ga naučili ob zgodbici o traktorju. Otroci so z veseljem izvajali vaje in se tako učili pravilnega umivanja rok. Zgodbo o traktorju so otroci hitro usvojili, saj živimo na podeželju in je traktor pomembna stvar v okolju, kjer živimo (so otroci navdušeni nad traktorji). Najprej so vadili na »suho« v jutranjem krogu, kasneje pa sta vzgojiteljici individualno odhajali z otroki do umivalnika v umivalnici. Hkrati so varčevali tudi z vodo in brisačami.

Poleg pogovora kaj vse morajo delati, da bodo zdravi (jesti sadje, zelenjavo, veliko časa preživeti zunaj,. . . ), so se naučili tudi novo pesmico »Dežek trka« (J. Bitenc) iz zbirke »Pisani klobuček« in se pogovarjali o izkušnjah obiska zdravnika. Vsak otrok je imel možnost povedati kakšno izkušnjo, govorili so tudi o strahu pred zdravnikom in pred zobozdravnikom. Seveda so poudarili bistvo, da nam zdravnik le pomaga, ko nas kaj boli in se ga ni potrebno bati.

PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI: To leto smo se v našem vrtcu zaradi epidemije odločili, da ob praznovanju roj.dni otrok ne sprejemamo ničesar od staršev – da otroci ničesar ne nosijo za pogostitev, niti da mi otroku ne damo ničesar za darilo. Zato je praznovanje potekalo na poseben način. Slavljenec je tisti dan imel pomembno vlogo in je bil v središču pozornosti, za pogostitev pa so si pripravili sadni smoothie.

Zaradi trenutne situacije in ukrepov so se celo leto trudili, da so vsakodnevno in čim več bivali zunaj ne glede na vremenske razmere, tako so skoraj vsak dan po malici odšli ven.  Veliko časa so preživeli na travnikih, čofotali po lužah, odšli smo na bližnje hribe, se igrali v gozdu, kjer se otroci zelo dobro počutijo, saj imajo dovolj prostora. Na sprehode so vzeli seboj različne pripomočke (žoge, padalo, grablje, kanglice – se igrali s pokošeno travo, jesenskim listjem. . . ), se igrali razne rajalne igre in tako spoznali različne gibalne igre. V gozd in na travnik so vzeli seboj tudi lonček z lupo, da so si lahko pobližje ogledali živali, ki živijo v naravi. Med igro na travniku so opazili tudi žabji mrest, ki so ga vzeli seboj v vrtec in opazovali razvojni krog žabe. Poleg vsakodnevnega gibanja na svežem zraku so vzporedno opravljali naloge, pohode za Mali sonček. Najdaljši pohod je bil do Bloškega jezera. Vzgojiteljici menita, da otroci potrebujejo dovolj gibanja, ki je pomembno za njihovo dobro počutje, kondicijo, med prosto igro bolje sodelujejo z vrstniki, razvija se domišljija in sodelovanje.

Leto starejše otroke v našem vrtcu najdemo v skupini Čebele. V tej skupini sta vzgojiteljici največ pozornosti posvetili dobremu počutju otrok in zdravim medsebojnim odnosom, z veliko vključenega gibanja in bivanja na prostem.

Konec januarja, 2021, ko so se otroci vrnili v vrtec, sta vzgojiteljici opazili, da so delovali precej individualistično, niso bili pripravljeni stvari deliti, se dogovarjati, igrati v skupinah. Pogosto so iskali prisotnost in pomoč odrasle osebe. Nekateri so odgovarjali celo z nasilnim vedenjem. Pojavile so se pomanjševalnice, žalitve in podobno. Vzgojiteljici sta sklenili, da bo treba za dobro počutje otrok uvesti socialne igre, s katerimi se bodo naučili sprejeti drug drugega. V strokovnih pripomočkih sta izbrali, prilagodili in izpeljali nekaj iger, dejavnosti, pri čemer sta upoštevali posebnosti posameznih otrok, skupine in takratno stanje. Tudi pri dnevni rutini sta uvedli spremembe. Otroci so žrebali skupine po 2/3 otroke s katerimi se bodo igrali. Dnevno sva skupine mešali in prilagajali glede na stanje v skupini. Da smo se še bolj povezali so se vsi skupaj igrali Kdo se skriva pod odejo?, Kdo sem jaz?, Stol na moji levi/desni je prazen, Opiši, nariši soseda … Redno sta opazovali, beležili napredek in sproščali nadzor. Po nekaj mesecih so se otroci samostojno zbrali/dogovorili kdo bo v skupini, kaj je čigava vloga in določili cilje (kaj bodo počeli). Nekaterim sta pomagali s kakšnim predlogom. Otroci so se naučili sodelovanja, prilagajanja in dobili občutek pripadnosti. Vzgojiteljici sta se odločili, da bosta sledili prednostni nalogi, da se otroci povežejo in sprejmejo.drug drugega, kot del skupine, hkrati pa so izvajali in povezovali vsa področja kurikuluma.

Aktivnosti v okviru programa Varno s soncem so začeli izvajati v juniju, saj so imeli prej pretežno deževno vreme. Z otroki so se pogovarjali kako se pripravimo za bivanje na prostem, kakšna oblačila so doma pripravili starši, ko so se pojavili toplejši dnevi. Na ravni celega vrtca smo se odločili, da v skladu s priporočili o omejevanju nalezljive bolezni , starše obvestimo, da otroke zjutraj pred prihodom v vrtec doma namažejo z zaščitno kremo, zato pred odhodom ven vzgojiteljici nista mazali otrok.  Otroci so usvojili pogoje varnega bivanja na prostem.

V jeseni 2020 je učiteljica za šport na OŠ, katere del je tudi naša enota, pripravila izobraževalne urice s področja športa za vrtčevske otroke. V lastni režiji je izdelala priročnik elementarnih iger, prilagojenih na uporabo materiala in športnih rekvizitov s katerimi razpolaga OŠ. Ker je OŠ nakupila nove pripomočke, smo bile strokovne delavke poučene o varni uporabi pri delu z otroki. Na podlagi novih znanj sta vzgojiteljici oblikovali sklop gibalnih dejavnosti, ki so temeljile na premagovanja strahu, krepitev moči, razvijanje ravnotežja, vztrajnosti in natančnosti. Dejavnosti sta povezovali tudi s kurikularnim področjem družba, saj sta spodbujali k sodelovalnosti in ekipnemu duhu. Z otroki so se pred vsakim izvajanjem dejavnosti pogovorili o varnem izvajanju, predstavili sta jim rekvizite in pravilno uporabo. Otroci so dosledno upoštevali navodila in s takšnim pristopom so tudi na področju gibalnih/športnih dejavnosti dosegli lepe rezultate.  Otroci so se neizmerno zabavali, medtem, ko so razvijali svoje sposobnosti.

Še leto starejši otroci, stari torej 4-5 let so v vrtčevskem letu 2020/21 obiskovali skupino Mravlje. To je skupina otrok, ki je po normativih polovična. Skozi leto je vzgojiteljica otroke spodbujala k doslednosti pri osebni higieni, za boljše počutje pa vključila obilo gibanja. Usvajali so spoštljiv odnos do okolja in narave in bili tudi sami vključeni v proces razvrščanja odpadkov.

Poleg slikanic in  video gradiv iz katerih so otroci pridobivali znanje s področja osebne higiene, so se naučili deklamacijo, ki govori o čistih rokah in s pomočjo nje si potem tudi umivali roke. Izdelali so plakat na katerega so razvrstili sličice, ki so prikazovale pravilnosti in nepravilnosti pri izvajanju osebne higiene. Najbolj so izpilili tehniko pravilnega umivanja rok, poleg tega pa so usvojili še pravilno kašljanje, kihanje, brisanje nosu in postopek pri toaletni negi.

Gibanje se vzgojiteljici zdi nadvse pomembno in to je hkrati tudi dejavnost v kateri otroci močno uživajo. Za razvijanje tovrstnih dejavnosti je vzgojiteljica uporabila strokovni priročnik z različnimi igrami/dejavnostmi in le te predstavila otrokom. Skoraj vsak dan eno dejavnost ali igro. Včasih individualno, včasih skupinsko. Namen je bil, da otroci doživljajo gibanje kot nekaj prijetnega in da se v družbi svojih vrstnikov odlično počuti, ter da je poleg tekmovalnosti še pomembnejše sodelovanje oziroma timsko delo. Skratka, vsi skupaj so se zelo zabavali, je navedla vzgojiteljica.

Slednja aktivnost je nastala precej spontano, saj so enkrat na sprehodu naleteli na kupček smeti. In ravno ta kupček je napeljal na pogovor o tem kako ravnamo z njimi. Ker vsi vemo, da je potrebno smeti odlagati v smeti, so potem začeli debato o ločevanju. Zakaj ločujemo, kaj ločujemo, kam ločujemo, zakaj so smetnjaki različnih barv. Vse to so s pomočjo različne literature osvojili, zatem pa so osvojeno znanje uporabili tudi v praksi. Najprej v vrtcu, ko so razvrščali smeti po koših, nato smo naredili plakate in iz reklam izrezali različne sličice in jih razvrstili po plakatih. Odšli so tudi na sprehod do ekoloških otokov, enkrat pa so na sprehod s seboj vzeli tudi vrečko za smeti in rokavice, ter očistili naš travnik in gozdiček. Pogovorili so se tudi zakaj se smemo odlagati smeti v naravo, kako je lahko le to nevarno tudi za živali. Ogledali so si video posnetek, ki je govoril o ločevanju smeti in njihovem recikliranju.

Skupina predšolskih otrok se imenuje Murni. Otroci v tej skupini so stari 5-6 let. V skupini sta vzgojitelja spodbujala k natančnosti in doslednosti pri izvajanju osebne higiene. Otroci so postali popolnoma samostojni na tem področju, na kar sta vzgojitelja zelo ponosna. Otroci so ustvarili pričakovan odnos do opravljanja te rutine.

Zelo pomembno področje za skupino predšolskih otrok so zdravi medsebojni odnosi, saj odhajajo v šolo, kjer bodo težje poiskali čas za reševanje različnih konfliktov. S tem namenom sta vzgojitelja ustvarjala klimo, ki je otrokom pomagala pri reševanju izzivov, medsebojni komunikaciji, sprejemanju, spoštovanju ipd. V svoje delo sta vključevala mediacijo in otroke spodbujala k samostojnosti tudi na tem področju.

Za sprostitev in za boljše zavedanje okolja, ki nas obdaja, so se večkrat podali v naravo, opazovali drobne lepote, ki nam jo ponuja narava (majhni cvetovi, listki, sestava lubja …, poslušali so naravne zvoke v naravi, tako živalske, kot pojavne in tako ozaveščali sebe v okolju.

Otroci so se v kolikor je bilo mogoče gibali na prostem, izvajali pa so tudi dejavnosti po programu Mali sonček. Vzgojitelja sta nudila podporo šibkejšim in manj spretnejšim otrokom, da so lažje sledili ostalim, k temu povabila tudi sovrstnike, ter tako spodbujala ekipni duh.

Zaradi protikoronskih ukrepov smo nekaj dejavnosti izločili, vendar smo kljub temu z otroki vseh starosti doživeli veliko lepega.

Martina Rupar, koordinatorica za Zdravje v vrtcu 2020/21

 

Ta vnos je bil objavljen v AKTUALNO, OBVESTILA. Zaznamek za trajno povezavo.