POROČILO O IZVAJANJU AKTIVNOSTI V OKVIRU PROGRAMA ZDRAVJE V VRTCU V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

Rdeča nit letošnjega leta je bila naslovljena »Prihodnost je moja«.

V projektu je sodelovalo vseh šest vrtčevskih skupin. Vzgojiteljice smo dejavnosti prilagodile starostni skupini otrok. Vsi smo se veliko naučili in postali bogatejši za nova znanja in nove izkušnje.

 

SKUPINA MURNI

Vzgojiteljica: Martina Ivančič

Pomočnica vzgojiteljice: Pija Arko, Aleksandra Vovk

Kratko poročilo aktivnosti:

 • Zdrava prehrana

Z otroki so v sklopu zdrave prehrane izvajali več aktivnosti. Za rojstne dneve so naredili smutije, za projekt Drobtinica so izdelali marmelado, podrobneje so spoznavali pšenico. V vrtcu so jo zmleli in naredili moko ter kasneje ob pomoči bivše upokojene vzgojiteljice spekli kruh.

 • Varno s soncem

V poznem spomladanskem času so spoznavali kroženje Zemlje okoli sonca. Pogovarjali so se o tem kako Zemlja kroži okrog sonca, planete, luno, letne čase in njihove značilnosti. Hkrati pa so spoznavali pravilno zaščito pred soncem, se izmerili ob določenih urah in narisali in opazovali razliko med njimi. Na papir so narisali senco otroka, ki so jo ustvarjalno dopolnili.

 • Duševno zdravje

V mesecu oktobru so društvu upokojencem pomagali okraševati drevesa na temo: Roza oktober. V spomladanskem času so si ogledali Glasbeno matinejo v Cerknici na temo prijateljstva. Kasneje so na pobudo otrok izdelali plakat prijateljstva.

 • Varnost v prometu/na igrišču

Na željo otrok so obiskali gasilni doma. Gasilec jim je predstavil njihovo delo, izvedli so nekaj gasilskih vaj. Spoznali so, da gasilci lahko pomagajo tudi v prometu.

Otroci na vsakodnevnih sprehodih nosijo odsevnike in utrjujejo varno udeležbo v prometu. Spoznavali so prometne znake in njihove pomene.

 • Gibanje

Skozi celo leto so izvajali različne dejavnosti v povezavi z ritmom in inštrumenti. Otroci so usvojili veliko glasbenih vzorcev. Skoraj v vsakem vremenu so odšli v gozd in urili gibalne spretnosti. V projektu Mali sonček so izvedli vse dejavnosti.

 

SKUPINA MRAVLJE

Vzgojiteljica: Mateja Zbačnik

Pomočnica vzgojiteljice: Romana Sajevic

Kratko poročilo aktivnosti:

 • Dobili bomo dojenčka

Ker so nekateri otroci letos postali starejši bratci/sestrice, sta se vzgojiteljici odločili, da temo namenijo temu. Ogledali so si video, se o njem pogovorili. Otroci so pripovedovali svoje izkušnje z dojenčki, preko slik so spoznavali besedo starejši/mlajši, dojenček, malček, otrok,… Na policah so imeli dejavnosti na to temo, tako da so otroci lahko vsakodnevno posegali po njih.

 • Gibanje

Preživeli so skupno dopoldne z otroki iz sosednje občine – vrtec Stari trg. Pripravili so jim gibalno dopoldne na temo Janko in Metka. Odšli so do Volčjega jezera, vmes pa so imeli zanimive postaje in hkrati pridobivali izkušnje socialnih stikov.

 • Narava in varovanje okolja

Ogledali so si zbirno mesto ločevanja odpadkov. Izvedli so čistilno akcijo v okolici vrtca. Otrokom se je temo zelo utrnila, tako da so vsakodnevno iz sprehoda prinesli v vreči odpadke. Tudi starši so opazili, kako so otroci doma pozorni na stvari, ki ne sodijo v okolje in naravo.

 • Duševno zdravje

Da bi se otroci med seboj se dodatno povezali, začeli sodelovati sta vzgojiteljici otroke seznanili z igro Avtopralnica. Otroci so se postavili v dve nasprotujoči koloni, en otrok pa se je sprehodil med njimi. Otroci iz kolone so ga lahko pobožali, mu povedali lepo besedo ali pa mu namenili prijazen nasmeh. Otroci so v igri uživali in povedali, da so imeli lepe občutke ob tem, ko so mu ostali otroci namenili lepe besede.

 • Rdeča nit: Prihodnost je moja

V okviru osnovne šole so izvedli pohod treh generacij skupaj z otroki, starši in starimi starši. Otroci so povedali, da jim je dan ostal v lepem spominu.

 

SKUPINA ČEBELE

Vzgojiteljica: Lara Marković

Pomočnica vzgojiteljice: Irena Setničar

Kratko poročilo aktivnosti:

 • Zdrava prehrana

Na temo zdrave prehrane so v skupini Čebele izvajali naslednje aktivnosti: spoznavali so zelenjavo z vsemi čutili, poimenovali so sadje, obiskala jih je gospa Jesen, pripravljali so smutije, otroke sta navajali na samostojno rezanje sadja, izdelovali so sadne sladolede, spoznavali prehrano piramido, brali knjige o zdravi prehrani in se o tem pogovarjali v jutranjem krogu.

 • Varnost v prometu/na igrišču

Na obisk so povabili policistko, katera jim je predstavila delo policista, kaj dela, kako je oblečen, poimenovali so pripomočke policista. Usvajali so telefonsko številko 113, ter se učili kaj povedati v primeru če bi potrebovali pomoč. Preko knjig so se pogovarjali o varnosti v prometu in spoznavali prometne znake.

 • Gibanje

Izvajali so tedenske gibalne minutke (vodena masaža, ritmične plesne igre). V popoldanskem času so povabili mamice, katere so skupaj o otroki spoznavale plesne igre. Vzgojiteljici sta jim pripravili čutno pot, katero so otroci prehodili z zavezanimi očmi. Skoraj v vsakem primeru so se gibali na svežem zraku v telovadnici pa so spoznavali igre s pravili in razvijali gibalne spretnosti.

 • Zemlja- naš planet

Otroci so pokazali veliko zanimanje za poklic astronavta, zato sta vzgojiteljici pripravili različne dejavnosti na to temo. Spoznali so planete, izvedli so poizkus zakaj imamo noč in dan, iz plastelina so izdelali planete, iz odpadnega materiala izdelovali rakete, se naučili Marsovsko pesem,…

 • Dobili bodo dojenčka

V igralnici sta vzgojiteljici otrokom kotičke spremenili v pravi doma (spalnica, dnevna soba, kuhinja, kopalnica, vrtec, knjižnica). Otroci so v jutranjem krogu spoznavali kako se ravna z dojenčki, kaj dojenčki potrebujejo, kako jih je potrebno hraniti/obleči. Obiskali so knjižnico, kjer so si izposodili knjige. Otroci so pripovedovali o mlajših bratcih/sestricah.

 

SKUPINA MEDVEDKI

Vzgojiteljica: Urška Praznik

Pomočnica vzgojiteljice: Nataša Ponikvar

Kratko poročilo aktivnosti:

 • Zobozdravstvena vzgoja

V skupini jih je večkrat obiskala zdravstvena delavka, ki se je o otroki pogovorila o različnih pristopih za zdrav način življenja. Otrokom je s počočjo lutke prikazala pravilen način umivanja zob, se z njimi pogovorila o pomenu zdrave prehrane,… Z otroki sta vzgojiteljici nadaljevali z dejavnostjo v naslednjih dneh. Otroci so v vrtec prinesli različne sličice hrane in jih razvrstili na plakat. Z zobnimi ščetkami so pred ogledalom urili pravilno umivanje zob. Ogledali so si zobno ordinacijo in posnetek ščetkanja zob.

 • Zdrava prehrana

Preko celega leta so se posvečali pomena zdrave prehrane. V jesenskem času so dali poudarek na pomen domačega sadja. Iz domačih jabolk so si spekli pito.  Ob slovenskem tradicionalnem zajtrku so se pogovarjali o čebelah, obiskali šolski čebelnjak in okušali različne vrste medu.

 • Gibanje

V jutranjem krogu so vsakodnevno izvajali gibalne minutke z razteznimi vajami, tibetančki za otroke, posamezne elemente atletske abecede. V igralnici so večkrat postavili manjše poligone. Pogosto so zahajali v gozdno igralnico.

 • Varnost v prometu/na igrišču

Na sprehodih, v igralnici in na igrišču sta vzgojiteljici večkrat opozarjali na skrb za varnost sebe in vseh ostalih. Na sprehodih so bili pozorni na držanje za vrvico, naučili so se pravilnega prehajanja čez prehod za pešce.

 • Varno s soncem

Z otroki so spoznavali kako pomembna je zaščita pred sončnimi žarki. Pogledali so si posnetek in se pogovorili katera ustrezna oblačila in pripomočke imamo za zaščito. V toplejših mesecih so bivanje na prostem izkoristili v zgodnjih dopoldanskih urah.

 

 

SKUPINA METULJI

Vzgojiteljica: Martina Rupar

Pomočnica vzgojiteljice: Maruša Švigelj

Kratko poročilo aktivnosti:

 • Narava in varovanje okolja

V jesenskem času so začeli opazovati naravo in dogajanje v njej. Spoznali so naravna okolja in živalske prebivalce. Zunaj so nabrali kostanj s katerim s v igralnici izdelali didaktične pripomočke za razvijanje ročnih in kognitivnih spretnosti. Spomladi so obiskali Polharski muzej, kamor so povabili tudi starejše občane na čajanko. Z otroki so spoznali, da je vsak pomemben pri oblikovanju zdravega okolja. V skupini jih je obiskal lovec. Predstavil jim je kako skrbimo za divjad in kako pomembno je sobivanje z divjimi živalmi na podeželju.

 • Gibanje

Vsakodnevne sprehode so postopoma podaljševali glede na zmožnost otrok. Načrtovane gibalne aktivnosti v telovadnici so potekale vsak teden – v petek. Razvijali so specifična gibalna področja na poligonih in načrtovanih postajah.

 • Varnost v prometu/na igrišču

Ker se veliko gibajo na prostem, je bilo vzgojiteljicam prioritetno, da otroci čimprej osvojijo varno udeležbo v prometu za sproščeno in brezskrbno vključevanje v promet. Usvajali so varno prečkanje ceste, spoznali prehod za pešce. V igralnici so iz revij izrezovali kopenska, vodna in zračna vozila, jih razvrščali, poslušali zvočne posnetke in se jih naučili prepoznati.

 • Rdeča nit – Prihodnost je moja

Rdečo nit sta vzgojiteljici v skupini predstavili kot zdravo življenjsko okolje, kjer se otrok počuti sprejeto, občuti svojo vlogo v družbi, kjer lahko razvija sam sebe in svoje potenciale. Začeli so pri sami rutini. Otroci so si sami točili pijačo čez dan, nosili krožnike k mizi, kasneje so si začeli tudi sami nalagati hrano na krožnike. Otroci so tako razvijali pot do samega sebe pri zagotavljanju primarnih potreb. Organizirali so več sodelovanj z okoljem (kmetija, zdravstveni dom, knjižnica, trgovina, OŠ, Medgen.

 • Varno s soncem

Pogovarjali so se o varnem in zdravem bivanju na prostem. Pogovorili so se o priporočilih NIJZ in jih tudi poslali staršem. Z otroki so izdelali plakat, ki jim pomaga pri tem kako se morajo obleči za bivanje na prostem. V igralnici vsakodnevno opazujejo in beležijo vreme,

 

SKUPINA PIKAPOLONICE

Vzgojiteljica: Sara Šega

Pomočnica vzgojiteljice: Lara Levstek, Veronika Bačnik

Kratko poročilo aktivnosti:

 • Gibanje

Ker so bili otroci v skupini Pikapolonice gibalno še precej ne spretni, sta vzgojiteljici v vsakdanje aktivnosti načrtno vključevali elemente, ki so otroke vzpodbujali k samostojni hoji. Pogosto so hodili na obisk k sosednji kmetiji. Otroke so živali motivirale. Vsakotedensko so obiskovali šolsko telovadnico, kjer so otroci urili gibalne spretnosti po poligonih.

 • Zdrava prehrana

Spoznavali so sezonsko sadje in zelenjavo. Vzgojiteljici sta jim večkrat pripravili zanimive sadno-zelenjavne krožnike. Motivi so otroke pritegnili, tako da so vsakič bolj pogumno okušali kakšen nov sadež. Naredili so smutije, kjer so otroci spoznali, da je lahko sadje tudi v različni strukturi. Med kosilom so v zelenjavnih juhicah poiskali in poimenovali vrsto zelenjave.

 • Rdeča nit – Prihodnost je moja

Aktivno so vključili sodelovanje staršev in osebje vrtca pri izvajanju kurikuluma. Glede na to, da so najmlajša skupina, sta si s pomočnico prizadevale za mehak prehod v vrtec. Ker imamo še vedno zunanje sprejemanje in oddajanje otrok, ni tistega pristnega stika, zato so se odločili da povabimo starše v skupino, kjer bo otrok krepil občutek varnosti in povezanosti. Za starše in otroke so imeli predstavo, aktivno delavnico ter zdravo pogostitev. Imeli so plesno dopoldne ob spremljavi harmonike. Vsi so se sprostili, hkrati pa pozitivno vplivali na otroka da je izgubil strah pred prisotnostjo tujih oseb. V projektu tačke pomagačke je gospa Breda mesečno prihaja s kužkom Tukijem, mamica iz sosednje skupine prinesla pokazati skobčevko Poli – s prijetno in pozitivno izkušnjo zamotiš otroka z drugo dejavnostjo, da se ne osredotoči na starša/drugo osebo.

 • Narava in varovanje okolja

Ko so otroci osvojili rutino, higieno umivanja rok so postopoma začeli z ločevanjem. Preko igre in med dopoldnevom so otroci razvrščali plastiko in papir. Brisačke so začeli ob zgledu vzgojiteljic dajati v svoj koš, odpadne liste tudi,.. Embalažo – lonček od jogurta, ovitek od grisinov so dajali v drug koš. Ogledat so si šli ekološki otok v naši šoli, kjer so opazovali kaj vse lahko ločujemo. Konec spomladi smo si na youtube ogledali posnetek Kapljica in listek raziskujeta: Kam gredo odpadki, ko jih odvržemo. Tudi na sprehodih sta vzgojiteljici otrokom dajali vzgled in pobirali odpadke. Kasneje so otroci sami od sebe že začeli opazovati tla in ju vsakič opomnili, ko so zagledali smeti.

Sara Šega, koordinator projekta Zdravje v vrtcu

Ta vnos je bil objavljen v AKTUALNO. Zaznamek za trajno povezavo.