POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMA NIJZ – ZDRAVJE V VRTCU, RDEČA NIT ŠOLSKEGA LETA 2018/19 JE BILA MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE

Vrtec že zaporednih osem let izvaja programe po priporočilu NIJZ in tako skrbi za osveščenost otrok  o zdravem načinu življenja. V projekte so vključeni vsi otroci v vrtcu, vzgojiteljice s pomočnicami pa programe ustrezno prilagodijo starosti otrok.

V šolskem letu 2018/19 smo otrokom omogočili več druženja z različno starimi otroki, babicami, dedki, s starši, širšim sorodstvom, starejšimi in tudi z ostalimi občani našega kraja. Poudarek smo dali tudi na zdravih medsebojnih odnosih.

Poleg dejavnosti s področja medgeneracijskega sodelovanja so otroci spoznavali zdravo prehrano, dnevno izvajali osebno higieno, spoznavali svoje telo in njegove zmogljivosti, ter skozi gibalne dejavnosti premagovali različne strahove, odkrivali meje svojih sposobnosti in se dnevno gibali na svežem zraku. Poleg brezskrbnega bivanja na prostem so hodili na tematske sprehode, se spontano vključevali v promet in usvajali znanje s področja prometne varnosti.

Pri najmlajših, v skupini Pikapolonice, so otroke večkrat obiskali njihovi sorojenci in se jim pridružili med igro. Ob družabnih priložnostih, kot so ogled prireditev, nastopi starejših vrtčevskih otrok, pustno rajanje, nastopi šolskih otrok ipd., so se najmlajši vedno odzvali vabilu in tako premostili nekaj zadržkov pri odnosih s starejšimi, neznanci in tudi strah pred maso ljudi. Dnevno so izvajali in usvojili higieno rok pred obroki in po uporabi stranišča. Redna uporaba kahlice je prinesla presenetljive rezultate. Vzgojiteljici Martina in Maruša sta otrokom omogočali gibalne izzive za premagovanje strahu pred višino, izvajali vaje zaupanja, dejavnosti za razvijanje ravnotežja in prostorske predstavljivosti. Zavoljo zdravo pripravljenih jedilnikov, so otroci okušali raznovrstno hrano. Po obrokih so se naučili pospraviti za sabo. Od meseca maja dalje so se odpravili na daljše sprehode ob sprehajalni vrvici in na krajše brez nje in tako pridobivali prva znanja s področja prometne varnosti in kulture. Pridobili so tudi zavedanje o varnem bivanju na soncu, saj že upoštevajo preventivne ukrepe in jih znajo pojasniti.

Skupina Metulji so skupina otrok starih od dve do tri leta. Vzgojiteljica in pomočnica sta v letošnjem letu poleg ostalih aktivnosti otrokom omogočili širok spekter izkušenj tudi s področja zdravega načina življenja.

Otroci so spoznavali dele telesa med tekom leta in sicer skozi rajalne igre Didel dajčka, pogovore v jutranjem krogu, ob ogledu slikanic, ki so se nanašale na posamezne dele telesa in njihovo poimenovanje, kot pa tudi na konkretno umivanje zob. V slikanici so otroci prepoznali zobno pasto, zobno ščetko in zakaj je pomembno, da si umivamo zobe. Otroci so dojenčku umivali zobe z zobno ščetko. Nato so ga še umili, namazali s kremo in ob pomoči vzgojiteljic oblekli v oblačila. Dvakrat v letu jih je obiskala zobna asistentka. Otrokom je povedala, katere hrane se morajo izogibati, da se v zobke ne bodo naselili črvički. Otroci so si ogledali tudi risanke o Pujsi Pepi (Zobozdravnik ter Zobna vila). Otroke sta vzgojiteljici skozi celo leto spodbujali in navajali k okušanju različne prehrane. Hrano so poskušali spoznati ob uporabi čim več svojih čutil (vonj, okus, tip).  Rojstne dni so praznovali tako, da so si sami pripravili sadno zelenjavni smoothi in se veliko sproščeno gibali ob glasbi.

 

Z dobrim sodelovanjem s starši, sta uspeli od plenic odvaditi kar 10 otrok od 12, ostala dva pa imata še vedno pleničko, vendar redno hodita na kahlico. Otroke sta na osebno higieno ter skrb zase navajali vsakodnevno. Dnevno so nekaj časa iz velike škatle izžrebali izgubljena oblačila (bunda, čevlji, nogavice…) in nato si je moral lastnik to obleči, tako so utrjevali tudi samostojnost. Pred spanjem sta jih navajali na samostojnost pri slačenju, nato pa je vsak otrok za seboj pospravil oblačila in copate v svojo škatlo. Dnevno rutino so tako dobro usvojili, da so vsi vedeli, kdaj si je potrebno umiti roke.

V juniju sta vzgojiteljici otrokom predstavili, kako nevarno je, če nas opeče sonce in kako se bodo pred tem ustrezno zaščitili. Naredili sta plakat in o tem obvestili tudi starše. Prav tako so vsi starši dobili knjižico Varno s soncem. Z otroki so se v jutranjem krogu ob knjižici pogovorili o oblačilih, kremah, senci in času do kdaj se bodo igrali na soncu. Otroke sta ves čas opozarjali na zadostno pitje tekočine. Demonstrirali sta jim, kako se namažemo s kremo, nato pa so vedno, preden so odšli ven, z malce njune pomoči, to prakticirali sami. Starši so poskrbeli za ustrezna oblačila in da so imeli otroci s seboj zaščitna pokrivala.

V tem šolskem letu so vsi otroci že samostojno hodili, zato so si aktivno ogledali bližnjo okolico vrtca, se ob tem pogovarjali in na kaj morajo biti pozorni (kdaj je potrebno dvigniti roko, da je zelo pomembno, da smo oblečeni v odsevnike, spoznavali so prometne znake in predpise). Otroci so poskušali na vsakem prehodu za pešce presoditi, ali je varno, da gredo čez ali morajo počakati. Ob fotografijah in slikanicah so spoznavali različna vozila in delovne stroje. Ko so bili zunaj so zaprli oči in poskušali ugotoviti, kaj vse slišijo (avto, traktor, rešilec …).  Med sprehodi so se veliko pogovarjali o stvareh, ki jih opazijo in zaznajo. S travnika so opazovali promet in se pogovarjali ali gre vozilo hitro ali počasi. Na sprehode so hodili ob vrvici in pazili, da hodijo za belo črto oziroma po pločniku. V tej starosti otrokom veliko dejavnikov hitro preusmeri njihovo pozornost, zato je še posebno pomembno, da jih vseskozi opozarjamo. Med hojo se veliko obračajo nazaj ali pobirajo kamenčke, zagledajo muco in bi se kar spustili z vrvice in šli za njo, stopajo dol iz pločnikov in podobno. Ta tema je skozi celo leto zelo pomembna, zato so ji dali velik poudarek.

Gibanje je področje, kateremu so skozi celo leto namenili zelo veliko časa. Izvajala so nešteto rajalnih iger, se sproščali s Tibetančki, največ pa so posvetili gibanju na svežem zraku. Ob sodelovanju z učiteljico športa so si večkrat pripravili poligon po njenih nasvetih. Ker imamo v okolici vrtca zelo veliko gozda ter travnatih površin so se veliko gibali na prostem. Otroci so opravljali tudi naloge iz programa Mali sonček.  Gibanju dajemo v našem vrtcu zelo velik poudarek in tudi zaključno srečanje s starši, ki ga pripravimo vse strokovne delavke skupaj, vedno vsebuje različne postaje, kjer se otroci preizkušajo v različnih gibalnih nalogah. Letos je bila tema indijanska vas.

Glede na to, da so otroci v tej skupini še precej sramežljivi in zadržani, sta se vzgojiteljici odločili, da jih začneta počasi navajati na nastopanje pred svojimi domačimi in na druženje s starejšimi, ki jih ne poznajo. Tako so izvedli delavnico z babicami in dedki v mesecu decembru. Po koncu so imeli stari starši priložnost, da se s svojim vnukom ali vnukinjo še malo poigrajo nato pa so po malici (spekli so jim piškote), odšli domov. Skozi leto so se naučili različne plese, katere so zaplesali starejšim gospem v medgeneracijskem društvu. Pokazale so jim kako izdelujejo resilje. Med letom so si  v sodelovanju s starejšo kmetovalko ogledali živali na njeni kmetiji. Prav tako so v dogovoru z Juretom Ponikvarjem redno obiskovali njegov ranč, kjer dresira konje. Na njem pa so otroci lahko opazovali še zajce in pravo predstavo psičke Lune. S starši so skozi celo leto sodelovali ob prinašanju različnih materialov v  vrtec, skupaj pa so se družili na zaključku.

Skupina Čebele so otroci stari tri leta. Vzgojiteljici sta otroke navajali na varno bivanje v vrtcu (varna hoja po stopnicah, varna uporaba stranišča, umirjenost pri igri in zdravih medsebojnih odnosov). Velik poudarek sta dali zdravi prehrani. Spoznavali so različne vrste hrane, jo izrezovali iz revij in letakov, ter jo razvrščali, ter poimenovali. Več ur so posvetili usvajanju osebne higiene, saj so otroci v tej skupini že zelo samostojni pri uporabi stranišča. Zobno higieno so spoznavali ob prijetnih obiskih zobne asistentke, s katero so se pogovarjali tudi o zdravi prehrani.

Skozi vse leto so se veliko gibali na svežem zraku, na tematskih sprehodih spoznavali in upoštevali prometno varnost, ob deževnih dneh pa premagovali izzive na skrbno pripravljenih poligonih v športni dvorani. Vsako jutro so umirjeno začeli nov dan in izvajali jogo za otroke. V juniju so obnovili znanje o varnem bivanju na soncu in to znanje skrbno uporabljajo vsakič, ko odidejo ven.

Vzgojiteljica in vzgojitelj skupine Mravlje sta letošnje leto otrokom omogočila obilo medgeneracijskega druženja.  Družili so se s starostniki na različne načine. Izvedli so nekaj dejavnosti, preko katerih so jim polepšali dneve, sebi in njim.

1. DEJAVNOST: Medgeneracijsko druženje v občini Nova vas. V okviru naše občine deluje društvo  upokojencev, s katerim so letos prvič sodelovali. Odzvali so se na njihovo skupno delavnico, kjer so šivali zajčke iz odpadnih nogavic. Otroci so se tako preizkusili v šivanju, ter se družili s starostniki. Ob tem so spoznavali pojme življenjskih obdobij ( novorojenček, dojenček,  otrok, mladostnik, odrasla oseba in starostnik ). Otroke je življenje starostnikov zelo pritegnilo. Bili so jim zanimivi. Starostniki so jim nudili pomoč pri šivanju, se z njimi pogovarjali, jih tudi pestovali. Očitno je bilo, da so jim polepšali dan. Prijetno druženje so zaključili z nastopom, kjer so jim zapeli nekaj otroških pesmi.

2. DEJAVNOST: Predstava Bobek in barčica za babice in dedke. Letos so za starše, babice in dedke pripravili dramatizacijo zgodbe Bobek in barčica. Otroci so za babice in dedke izdelali vabila, se naučili dramatizacijo in po nastopu preživeli še nekaj skupnega časa v vrtcu.

3. DEJAVNOST: Pevsko-plesni nastop v domu starejših občanov v Cerknici. Letos so pripravili pevsko-plesni nastop za starejše občane v Cerknici. Pripravili so ljudske plese in pesmi. Starostniki so bili nad njihovim nastopom navdušeni, saj je bil nastop namenjen 16 rojstnim dnevom v domu upokojencev. V ta namen so otroci v vrtcu izdelali voščilnice. Po nastopu so otroci vsakemu posebej stisnili roko in mu izrekli voščilo za rojstni dan. Odziv je bil neverjeten, prav tako so tudi otroci bolj podrobno videli njihovo življenje, videli so kako lahko v starosti naše telo opeša. O tem so še veliko časa govorili.

4. DEJAVNOST: ŽIVLJENJE NEKOČ. Ker je življenje starostnikov otroke zelo zanimalo, so v skupili načrtovali temo Življenje nekoč. K sodelovanju so povabili tudi dedke in babice. Skupaj so nabirali informacije o tem, kako so živeli v starih časih, katere igre so se igrali, kaj so jedli,….Otroci so od doma nosili različne ideje in igre. Preživeli so kar tri tedne brez igrač. Otrokom je bilo prve dni sprva čudno, potem pa so se na to povsem navadili. Večino časa so se igrali igre naših dedkov in babic, šivali, jedli z leseno žlico, si ogledali stari film Kekec, kjer so si bolj podrobno ogledali oblačila in hiše v tistem času.

Tudi v letošnjem šolskem letu so se odločili, da bodo skrb namenili zdravim in čistim zobem. Zato so se v skupini veliko pogovarjali o ustni higieni in higieni otroških zobkov. Preko celega leta jih je obiskovala zobna asistentka iz zdravstvenega doma v Cerknici. Ga. Tjaša  je vedno pripravila zanimive vsebine in z njimi približala kakovost in pomen ustne higiene, prav tako higiene rok. Ob njenih temah so se pogovarjali tudi ob pomenu zdrave prehrane za naše zobe. Seznanili so se tudi z zanimivimi deklamacijami, katere so preko šolskega leta pridno utrjevali ( Moji beli zobki). Otroci so se vsakič znova učili ščetkanja zob na lutki, kasneje so to prenesli na praktični del pri umivanju zob. Ob rojstno dnevnih praznovanjih so se pogovarjali o nosečnostih in novorojenčkih, ter pomen zdravega načina za naše telo in zobe. Otroci so čedalje bolj usvajali dejstvo kaj je za naše zobe in celotno telo zdravo in kaj ne. Iz pogovorov je bilo očitno, da otroci redno obiskujejo zobozdravnika. Ga. Tjaša jih pri svojem obisku v vrtcu pri tem še dodatno spodbuja in svetuje kdaj je obisk nujno potreben.

Otroke so kot vsako leto, letos pred vročimi dnevi podučili o ustrezni zaščiti za sonce. Dejavnost je potekala v okviru pogovora, razlage in demonstracije. Pogovarjali so se o tem kdaj je sonce najmočnejše in v naravi opazovali senco. Primerjali so kdaj je senca daljša, krajša in kdaj je ni več. Otroci so glede na dolžino sence na sprehodu vsakodnevno opozarjali ali so še lahko na soncu ali ne. Svoje sence so obrisali z kredami kar je bilo otrokom zelo zanimivo, malo drugače. Pred vsakodnevnim odhodom v naravo sta vzgojitelja spodbujala otroke k skrbi zase, da poskrbijo za ustrezno zaščito proti soncu ( sončna krema, očala, pokrivalo ). Med seboj so se opozarjali kako se je potrebno ustrezno zaščititi. V vročih dneh sta otroke navajala na ustrezno količino zaužite vode, kasneje so se opominjali med seboj. V naravi so opazovali veliko posušene trave, spremljali so posušena tla, obdobja brez vode. Ob tem so se pogovarjali o poletnih pojavih in otroci so naravne pojave kar hitro povezali s tem, da je sonce zelo močno in, da lahko tudi nas opeče. Ob tem so tipali tla, različne podlage in se ob tem pogovarjali. Otroci so ugotovili, da se lahko opečemo tudi v podplate in, da je potrebno imeti tudi ustrezno obutev. Vsakodnevno so se o tem pogovarjali in vedno kaj novega odkrili.

V najstarejši skupini Murni so celo leto nadgrajevali doslej pridobljeno znanje s področja zdravega načina življenja, še bolj pa so se osredotočili na zavedanje.

Večkrat na leto jih je obiskala zobna asistentka Tjaša, ki jim je obudila pravilne tehnike umivanja zob. Pogovor je stekel o mlečnih in stalnih zobeh, zakaj se zamenjajo, kako se posamezni zobje imenujejo, koliko jih je v ustih, kakšna je njihova funkcija in kje so locirani. Poleg zobozdravstvene nege, je Tjaša otrokom predstavila dele telesa in potrebno higieno, ki jo izvajamo na določenih delih. Vzgojiteljici sta tako razširili področje in otrokom omogočili dejavnosti, s pomočjo katerih so poimenovali dele telesa, ugotavljali njihovo nalogo, pravilno sestavljali dele telesa, se pogovarjali o pomembnih stvareh, da telo ostane zdravo in gibljivo in tako prešli na zdravo prehranjevanje in potrebno gibanje. Otroci so izrezovali različna živila iz letakov in sestavili prehransko piramido, vključno z gibalnim delom in jo razstavili na ogled staršem. Posledično so še nadgradili vedenje in zavedanje, da je za zdravo življenje potrebno tudi zdravo okolje, zato so nekaj časa namenili pravilnemu in natančnemu ločevanju odpadkov, v pomladnih mesecih pobirali smeti v okolici in se pogovarjali o varčevanju s pitno vodo. Skrb zase in za osebno higieno je v tej skupini že rutinska in so samostojnih pri skrbi zase, prav tako že poskrbijo za čist in urejen prostor, v katerem dnevno bivajo.

Gibanje je področje, ki ga spodbujamo in ohranjamo na ravni celotnega vrtca. V skupini Murni sta vzgojiteljici poskrbeli za varno izvajanje izzivov v športni dvorani, otroci so opravili naloge po programu Mali sonček, pred vsako gibalno aktivnostjo so se ogreli.

Medgeneracijsko sodelovanje so izvajali na več področjih in sicer v prvi fazi druženje z mlajšimi otroki iz vrtca, s šolskimi otroki na skupnih nastopanjih za starše, širše sorodstvo, starostnike …, ter sodelovanje na delavnicah, ki jih je pripravil lokalni medgeneracijski center.

S področja prometne varnosti so otroci pridobili kar nekaj znanja in izkušenj, kar so prenesli na plakat in razstavili na vpogled staršem.

Z junijem je postalo v Novi vasi sonce zelo močno, zato sta vzgojiteljici z otroki ponovili potrebna priporočila za bivanje na soncu, katera so že dobro poznali in so pri upoštevanju le teh dosledni. Staršem sta razdelili knjižice s priporočili NIJZ.

V vročih poletnih dneh se otroci medsebojno družijo, se sproščeno igrajo in se zabavajo ob poletnih dejavnostih.

 

Martina Rupar, koordinator za izvajanje programa Zdravje v vrtcu in projekta Varno s soncem

 

 

Ta vnos je bil objavljen v ARHIV PRISPEVKOV. Zaznamek za trajno povezavo.