VPIS OTROK V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

Osnovna šola Toneta Šraja Aljoše
Nova vas 4b, 1385 Nova vas
vrtec pri OŠ Toneta Šraja Aljoše

VABI STARŠE PREDŠOLSKIH OTROK
K VPISU OTROK
ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

Sprejem vlog  bo potekal v mesecu marcu in sicer
od 17. 03. 2023 do 31. 03. 2023.

Vlogo za vpis lahko oddate po pošti na OŠ Toneta Šraja Aljoše Nova vas 4b, 1385 Nova vas
ali jo oddate po e-pošti starsi-osljtsa@guest.arnes.si

Vloge ni potrebno oddati staršem, ki so jo že oddali med letom.

 Dodatne informacije so na voljo na telefonu 01 7098090.

Vlogo dvignete na spletnem naslovu:

http://www.os-tsaljose.si

zavihek VRTEC

Starši boste o sprejemu otroka v vrtec pisno obveščeni najpozneje do 30. 06. 2023.
V primeru, da bo prijav za sprejem otrok v programe vrtca z dnem 01. 09. 2023 več kot je prostih mest,
bo o sprejemu odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec.

 

                                        Nova vas, 16. 03. 2023                                                            Mateja Trontelj Zgonc, pomočnica ravnateljice

Ta vnos je bil objavljen v AKTUALNO, OBVESTILA. Zaznamek za trajno povezavo.